Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Oproep: leden gezocht voor spirituele groep in Mariaberg

Enkele bewoners uit Mariaberg en omstreken zijn op zoek naar leden voor hun vriendengroep met spirituele inslag. Gezocht worden mensen die geboren zijn met een bepaalde sprituele gave of interesse hebben in spirituele waarden in het leven. Uiteraard gaan we discreet om met aanmeldingen.

De bedoeling is om periodiek om de beurt bij een ander lid van de groep thuis samen te komen en met elkaar over spiritualiteit in gesprek te gaan. Maar wellicht kunnen we elkaar ook helpen met onze gave(n) door middel van coaching, advies of tips. De bedoeling is om elkaar een veilige omgeving te bieden om tot ontplooiing te komen.

Iedereen is welkom, ongeacht je trede op de spirituele ladder. Of je nu hooggevoelig bent, graag kaarten legt, helderziende waarnemingen ervaart of juist hulp wil om je gave(n) in goede banen te leiden in je dagelijkse leven: je bent welkom. Hetzelfde geldt als je zelf al wat meer ervaring hebt en graag mensen onder je hoede neemt omdat je dat zelf bijvoorbeeld niet had in jouw ontwikkeling.

Voel je je aangesproken? Dan kun je met ons in contact komen door je aan te melden via onderstaand adres. Je hoeft niet per se woonachtig te zijn in Mariaberg. Maastricht en directe omgeving kan ook. E-mail naar: spiritueel@e-postbus.eu

Dit ingezonden artikel valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie.

Members sought for spiritual group

A couple of Mariaberg area residents are looking for members to join their group of friends with spiritual inclinations. We are looking for people who were born with a special spiritual gift or who are interested in spiritual values in life. All applications will be treated with discretion.

The idea is to meet periodically, on a rotating basis, at the home of another member of the group and discuss spirituality with each other. Perhaps we can also help each other with our gift(s) through coaching, advice, or tips. The intention is to provide a safe environment for each other to achieve personal growth.

Everyone is welcome, no matter where you are on your spiritual path. Whether you are highly sensitive, like to read cards, experience clairvoyance, or just want help channeling your gift(s) in your daily life: you are welcome. You are also welcome if you have more experience and would like to take care of others, because you didn't have this support yourself during your development.

Do you identify with us? If so, you can get in touch with us by signing up at the address below. You do not have to live in Mariaberg. The greater Maastricht area is also suitable. The main thing is that travelling is not a problem. Send an e-mail to: spiritueel@e-postbus.eu

It's not a problem if you speak English.

This submitted article is outside the editorial responsibility of the editors.