Mariaberg


Het laatste nieuws over Mariaberg lees je hier. Vanwege de vele buitenlandse studenten en expats in onze wijk is het nieuws ook beschikbaar in het Engels. The latest news about Mariaberg can be found here. Due to the high number of foreign students and expats residing in our neighborhood, most news is also presented in English.

Twitter

Column: verkiezingstijd: vergeten inwoners| 21-09-2023

Op 22 november 2023 trekt Nederland (hopelijk) massaal naar de stembussen voor de vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het politieke speelveld is opgewonden, de campagnes hebben hun hoogtepunt bereikt nog niet bereikt en de beloftes van politici vullen de lucht als kleurrijke ballonnen. Maar te midden van deze opwinding is er een bittere waarheid die sommigen liever over het hoofd zien: de vergeten wijken, de verwaarloosde buurten, en de mensen die al te lang wachten op echte verandering. Lees meer...

Column: de stille helden van Mariaberg | 19-09-2023

Je zou het misschien niet zeggen maar de herfst nadert langzaam maar zeker. Nog even en de bomen in de Mariaberg beginnen hun bladeren te verliezen. De straten in de verschillende deelbuurten zijn weldra bedekt met een kleed van rood en geel, en de avonden worden geleidelijk aan wat koeler. Maar terwijl velen van ons  straks de truien en sjaals uit de kast halen, is er een groep mensen in Mariaberg die met een zware last op hun schouders de komende winter tegemoet zien. Lees meer...

Deel Hertogsingel afgesloten voor verkeer - Ruttensingel óók afgesloten

Een deel van de Hertogsingel is vanaf maandag 18 september 7:00 uur afgesloten voor verkeer. Er zijn werkzaamheden aan de weg. De reparatie is nodig na het ontstaan van een 'sinkhole' als gevolg van de zware regenval van vorige week.

Om het gat dicht te maken is de Hertogsingel in noordelijke richting vanaf het Tongerseplein richting Koningin Emmaplein tot aan de Calvariestraat afgesloten. Dit geldt zowel voor de hoofdrijbaan (inclusief busbaan) als de parallelweg/ventweg. De afsluiting duurt zo lang als nodig is voor reparatie van de weg. Hoe lang dit gaat duren, is nog niet duidelijk. De stoep blijft gewoon open en begaanbaar.

Omdat de Ruttensingel óók is afgesloten wordt het verkeer vanaf het Tongerseplein in noordelijke richting omgeleid via de volgende omleidingsroute: Tongerseweg-Javastraat-Gewantmakersdreef-Dokter Bakstraat-Via Regia-Koningin Emmaplein.

Voor het verkeer over de Hertogsingel in zuidelijke richting blijft de hoofdrijbaan vanaf het Koningin Emmaplein naar het Tongerseplein toegankelijk. De Calvariestraat en het centrum blijven vanaf die kant ook bereikbaar. Bewoners van de Hertogsingel aan de kant van de werkzaamheden worden gevraagd hun auto tijdelijk op een andere plek te parkeren.

Afbeelding: gemeente Maastricht | Sinkhole Hertogsingel

Afbeelding: gemeente Maastricht | Sinkhole Hertogsingel - Image: municipality of Maastricht | Sinkhole Hertogsingel.

Part of Hertogsingel closed to traffic - Ruttensingel also closed

Part of Hertogsingel will be closed to traffic from 7:00 a.m. on Monday, September 18. There are road works necessary after a sinkhole was caused by heavy rainfall last week.

To close the sinkhole, Hertogsingel is closed northbound from Tongerseplein to Calvariestraat. This applies to both the main lane (including bus lane) and parallel road/service road. The closure will last as long as necessary to repair the road. How long this will take is not yet clear. The sidewalk will remain accessible.

Because Ruttensingel is also closed, traffic from Tongerseplein will be diverted northwards via the following detour: Tongerseweg-Javastraat-Gewantmakersdreef-Dokter Bakstraat-Via Regia-Koningin Emmaplein.

For traffic on Hertogsingel in southern direction, the main lane from Koningin Emmaplein to Tongerseplein will remain open. Calvariestraat and the center will also remain accessible from that direction. Residents of Hertogsingel on the side of the road works are asked to park their cars temporarily elsewhere.

Burendag Mariaberg 23 september 2023

Burendag Mariaberg 2023

Op zaterdag 23 september vindt er een burendag plaats in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Je kunt van  13 tot 16 uur terecht op de Blauwe Loper en de Willem Vliegenstraat voor tal van activiteiten voor jong en oud. Denk aan schminken, een springkussen, spellenhoek, modeshow en workshops. Ook is er tegen betaling een hapje en drankje verkrijgbaar.

Veer zien us!

Neighbors Day Mariaberg 2023

On Saturday, September 23, Neighbors Day will take place in the Blauwdorp sub-district of Mariaberg. You can visit Blauwe Loper and Willem Vliegenstraat from 1 to 4 pm for many activities for young and old, like face painting, a bouncy castle, games corner, fashion show and workshops. Snacks and drinks are also available for a small fee.

Veer zien us! Maastricht dialect for: we will meet (there)

Blauwe Loper TV | Aflevering 12-2023

In deze aflevering van Blauwe Loper TV aandacht voor boeken over Blauwdorp en zijn inwoners en de misstanden vroeger in de Stokstraat.

Veel kijkplezier!

Blauwe Loper TV | Episode 12-2023

This episode of Blauwe Loper TV focuses on books about Blauwdorp and its residents and the abuses that used to take place on Stokstraat in the old days.

Sit back and enjoy the show!

Grootschalige inspectie aangebrachte vleermuiskasten en nestkasten huismus

[Maastricht 18 - 29 september 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Servatius heeft bewoners in deelbuurt Blauwdorp een brief gestuurd. Daarin wordt een grootschalige inspectie aangekondigd van verschillende natuurmaatregelen die tijdens de verduurzaming in 2021 zijn aangebracht. Te denken valt aan maatregelen ter bevordering van de huismus, gierzwaluw en vleermuizen in de wijk. Het bedrijf Ecoplanning voert deze inspectie uit samen met aannemer, die de hoogwerker regelt (Bultena Verhuur bv). De inspecties vinden plaats tussen 18 en 29 september 2023.

De provincie Limburg verplicht Servatius om periodiek te inspecteren of de aangebrachte maatregelen nog in goede staat zijn en of de dieren er gebruik van maken. Dit heeft te maken met de Wet Natuurbescherming waar woningcorporaties zich aan moeten houden. De inspectie wordt uitgevoerd door Ecoplanning, een ecologisch adviesbureau in Maastricht met 20 jaar ervaring. De inspectie gebeurt op verschillende manieren.

Bijvoorbeeld door aangebrachte vleermuiskasten vanaf een hoogwerker te checken. Om onrust in de wijk te voorkomen is het goed om te weten dat de experts herkenbaar zijn aan jassen met logo. Zij kunnen zich ook legitimeren en hebben een opdrachtbrief van Servatius bij zich. Servatius zegt met de brief te willen benadrukken dat deze personen geen inbrekers zijn.

Large-scale inspection of installed bat boxes and house sparrow nesting boxes

[Maastricht September 18-29, 2023 | Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] Servatius has sent a letter to residents in sub-district Blauwdorp. This letter announces a large-scale inspection of various wildlife measurements installed during the sustainability of rental properties in recent years. These include measures to promote house sparrows, swifts and bats in the neighborhood. The company Ecoplanning performs this inspection together with a contractor who arranges the aerial platform (Bultena Verhuur bv). The inspections will take place between September 18 and 29, 2023.

The Province of Limburg requires Servatius to periodically inspect whether the installed measures are still in good condition and whether the animals are using them. This has to do with the Nature Protection Act which housing corporations have to comply with. The inspection is carried out by Ecoplanning, an ecological consultancy in Maastricht with 20 years of experience. The inspection is done in different ways.

For example, by checking installed bat boxes from an aerial platform. To prevent unrest in the neighborhood, it is good to know that the experts are recognizable by jackets with a logo. They can also identify themselves and carry an assignment letter from Servatius. According to Servatius with this letter it wants to emphasize that these persons are not burglars.

Fietser zwaargewond na ongeval Cannerweg

[Maastricht 12 september 2023 | Mariaberg en omgeving] Dinsdagochtend is een fietser zwaargewond geraakt als gevolg van een verkeersongeluk. Daarover schrijft De Limburger. Het voorval gebeurde op de Cannerweg nabij de kruising met de Tongerseweg. Rond 10 uur botsten de fietser en een auto met elkaar toen eerstgenoemde wilde oversteken. Daabij raakte de vooruit van het voertuig flink beschadigd. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Iets verderop aan de overkant van diezelfde weg kwamen op 23 juni van dit jaar een scootmobiel en een vrachtwagen van discounter Action met elkaar in botsing. Op de Cannerweg geldt sinds vorig jaar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur.  Weinig mensen houden zich daar niet aan, waardoor grote snelheidsverschillen ontstaan ten opzichte van automobilisten die dat wel doen. Dat komt de verkeersveiligheid niet ten goede. Voor beide aanrijdingen geldt dat niet vaststaat of de snelheid een rol had in de gebeurtenis. Afbeelding: still Google Maps.

Cyclist seriously injured after Cannerweg accident

[Maastricht September 12, 2023 | Greater Mariaberg area] A cyclist was seriously injured Tuesday morning as a result of a traffic accident, according to De Limburger. The incident happened on Cannerweg near the intersection with Tongerseweg. Around 10 a.m. the cyclist and a car collided when the cyclist wanted to cross the road. The accident caused considerable damage to the front window of the vehicle. The victim was taken to the hospital with severe injuries.

A little further on the other side of the same road, a mobility scooter and a truck of discounter Action collided on June 23 of this year. Cannerweg has been subject to a speed limit of 30 kilometers per hour since last year. Few people obey this speed limit, which actually creates large speed differences compared to motorists who do. This does not improve road safety. For both collisions, it has not been determined whether speed was a factor. Image: still Google Maps.

Opening AH Jan Linders Tongerseweg 26 september 2023 om 11 uur

Nieuwe winkelervaring op een steenworp afstand

Op zondag 26 september 2023 om klokslag 11 uur kunnen inwoners van Mariaberg en omgeving zich verheugen op een verandering in hun dagelijkse boodschappenroutine. Op deze datum opent de vertrouwde Jan Linders Supermarkt aan de Tongerseweg haar deuren als een gloednieuwe Albert Heijn Jan Linders-vestiging.

Deze overgang markeert een nieuw tijdperk voor de buurt waarin de afgelopen jaren reeds talloze veranderingen voorgingen. Met de belofte van een breder assortiment, kwaliteitsproducten en de vertrouwde service die Albert Heijn al jaren kenmerkt kunnen uitkijken naar een uitgebreide selectie verse producten, huismerkartikelen en internationale specialiteiten, allemaal binnen handbereik op deze gunstige locatie.

In een eerbetoon aan het verleden zal Albert Heijn Jan Linders aan de Tongerseweg ook een aantal geliefde artikelen blijven voeren die herinneren aan de tijd dat het een Jan Linders-supermarkt was.

Maar er veranderen ook zaken: er komt maar één 'ouderwetse' kassa terug. De rest wordt zelf aan de bak gaan met de zelfscan. Onbekend is op dit moment of er bij de self scan een optie tot betalen met briefgeld komt. Andere AH-vestigingen zoals die in Makado Beek voegen eind september 2023 zo'n optie toe voor hun klanten. Ook onbekend is of het postpunt terugkeert. Medewerkers zeggen van niet. Dát zou jammer zijn voor de wijk.

Jan Linders staat bekend om zijn inzet voor gemeenschapsbetrokkenheid, en deze nieuwe Albert Heijn Jan Linders zal daarop geen uitzondering zijn. De Tongerseweg-vestiging zal zich inzetten voor lokale initiatieven middels het Jan Linders Fonds voor lokale doelen.

Dus, noteer de datum en tijd in uw agenda en maak u klaar om de nieuwe Albert Heijn Jan Linders aan de Tongerseweg te ontdekken. Kom vanaf 26 september 11 uur langs om te genieten van al het nieuws en oude bekenden.

New shopping experience on your doorstep

On Sunday, September 26, 2023 at the stroke of 11 a.m., residents of Mariaberg and the surrounding area can look forward to an exciting change in their daily shopping routine. On this date, the familiar Jan Linders Supermarket on Tongerseweg will open its doors as a brand new Albert Heijn Jan Linders store.

This transition marks an milestone for the neighborhood, preceded by countless changes. With the promise of a wider range, quality products and the trusted service that has characterized Albert Heijn for years, customers can look forward to an expanded range of products, all within easy reach at this convenient location.

In a tribute to the past, Albert Heijn Jan Linders on Tongerseweg will also continue to carry a number of beloved items that recall the days when it was a Jan Linders supermarket.

But some things will also change: only one 'old-school' cash register will return. Furthermore, only self-checkout registers will be installed. It is currently uncertain whether the self scan will include an option to pay with cash. Other AH stores such as the one in Makado Beek are adding such an option for their customers by the end of September 2023. Also unconfirmed is whether the mail counter will return. Employees say it will not. That would be a pity for the neighborhood.

Jan Linders is known for its community involvement, and this new Albert Heijn Jan Linders store will be no exception. The Tongerseweg store will be committed to local initiatives through the Jan Linders Fund for local causes.

So, mark the date and time in your calendar and get ready to discover the new Albert Heijn Jan Linders on Tongerseweg. Come by from September 26, 11 a.m. to enjoy all the news and old favorites.

Schaduwen van Mariaberg:

Strijd tussen licht en duisternis

Een verhalenreeks van 10 spannende afleveringen die zich afspeelt in de wijk Mariaberg

De komende periode publiceren wij periodiek een aflevering van een spannende thriller die zich afspeelt in Mariaberg. In de mysterieuze straten van Mariaberg ontrafelt zich een verhaal vol geheimen en spanning. Een duister figuur, Bėrke, wordt betrapt door zijn kleindochter Eva. De stad wordt opgeschud door onthullingen, waarna een epische strijd tussen licht en duisternis volgt in de ondergrondse kazematten van de wijk. Het verhaal eindigt met de triomf van het licht, maar de littekens van het verleden blijven.

Het verhaal benadrukt de thema's van berouw, verandering en de kracht van gemeenschap. Actuele begrippen voor de wijk Mariaberg. Het toont aan dat zelfs de meest duistere verledens kunnen worden omgezet in een zoektocht naar maatschappelijk herstel. Dit staat symbool voor de transformatie van Mariaberg  die volop gaande is.

 Lees de reeds verschenen afleveringen van Schaduwen van Mariaberg: strijd tussen licht en duisternis.

Auto met overladen aanhanger tot stoppen gebracht op de Tongerseweg

[Maastricht, 11 september 2023 | Mariaberg] De politie heeft maandag een einde gemaakt aan een ritje van een personenauto met aanhanger. Het stopteken werd gegeven op de Tongerseweg ter hoogte van het Cannerplein.

De aanhanger was overbeladen met een Piaggio APE. Het minivoertuig voor transportdoeleinden mag vanaf 16 jaar bestuurd worden met een AM rijbewijs. Opmerkelijk was dat het voertuigje ruimschoots te groot was voor de aanhanger. Een aanzienlijk deel stak dan ook uit aan de achterzijde.

De agenten constateerden dat het vervoer op deze manier niet voldeed aan de voorschriften voor ladingtransport. Ook was de kentekenplaat van de aanhanger niet zichtbaar.

Als gevolg van deze overtredingen werd de bestuurder van de auto beboet. Daarnaast werd hem verzocht om alternatief transport te regelen voor het blauwe 'bestelwagentje' dat zich op de aanhanger bevond. Afbeelding: (still Google Maps) de plek waar de auto met aanhanger tot stoppen werd gemaand. 

Car with overloaded trailer brought to a stop on Tongerseweg

[Maastricht, September 11, 2023 | Mariaberg] Police stopped a car with a trailer on Monday. The stop was made on Tongerseweg near Cannerplein.

The trailer was overloaded with a Piaggio APE. The mini-vehicle for transportation purposes may be driven from the age of 16 with an AM driver's license. The mini-vehicle was far too big for the trailer. As a result, a significant portion of the vehicle protruded from the rear of the trailer.

The officers noted that the transport in this way did not comply with the regulations for the transport of goods. In addition, the trailer's license plate was not visible.

As a result of these violations, the driver of the vehicle was fined. In addition, he was asked to arrange alternative transportation for the micro 'van' on the trailer. Image: (still Google Maps) the spot where the car with trailer was ordered to stop.

[Op-ed] Bridging the gap: students and residents in Maastricht's Mariaberg neighborhood

Mariaberg, a working-class-neighorhoofd in the picturesque Dutch city of Maastricht.  The city is known for its rich history, charming city center, and vibrant culture and has always been a melting pot of diversity. Of the over 22,000 students who studied in Maastricht in the previous academic year, 57% were not from the Netherlands. According to university figures, the percentage of international students rises slightly every year.

The tension between students and residents in Mariaberg is not unique; it's a story that unfolds in countless college towns around the world. Students come to Maastricht seeking education and adventure, and to a neighborhood like Mariaberg seeking affordable housing, while long-term residents yearn for peace and tranquility in their beloved neighborhood. The result? A clash of priorities and expectations that can lead to misunderstandings and frustration. Students of 134 different nationalities studied at Maastricht University last academic year. Anyone wandering around in Mariaberg can see these figures reflected in everyday street life. With all these different nationalities, one could learn a lot from each other in many areas, such as culture.

So, what can be done to mend this divide?

1. Community engagement: The key to a harmonious neighborhood lies in active community engagement. Both students and residents should be encouraged to participate in local events, clubs, and associations. Creating opportunities for them to interact in a non-academic setting can help build bridges and foster understanding. In Mariaberg, such a project exists under the name City Deal. In this project students work together with local residents to enhance the local quality of life.

2. Student-resident liaison: Establish a student-resident liaison program that encourages open communication. This can be a forum for addressing concerns, sharing ideas, and collaborating on initiatives to improve the neighborhood. A dedicated mediator can help navigate conflicts and find common ground.

3. Cultural exchange programs: Promote cultural exchange between students and residents. Organize events that celebrate the diversity of the community, such as international food festivals, art exhibitions, or language exchange programs. These activities can help break down stereotypes and foster a sense of unity.

4. Responsible housing: Encourage responsible housing practices. Landlords and property management companies should be held accountable for maintaining properties and addressing noise complaints promptly. Clear guidelines and consequences for disruptive behavior should be established and enforced.

5. Educational initiatives: Launch educational initiatives to raise awareness about the neighborhood's history, culture, and the needs of both students and residents. This can be incorporated into university orientation programs to instill a sense of responsibility among students.

6. Green spaces and community projects: Create green spaces and community projects that both students and residents can enjoy. A shared sense of ownership over public areas can promote cooperation and unity.

7. Local businesses: Encourage students to support local businesses. Highlight the benefits of shopping locally and patronizing neighborhood establishments. This can help students feel more integrated into the community and contribute to its economic vitality.

In conclusion, the divide between students and residents in Mariaberg is not insurmountable. With dedication and a collective effort from all stakeholders, this neighborhood can once again become a harmonious and inclusive community where students and residents coexist peacefully. By implementing these solutions, Mariaberg can set an example for other neighborhoods facing similar challenges, proving that a diverse community can thrive when everyone works together toward a common goal: a shared sense of belonging and unity.

Terugblik op de Blauwe Loper: historische erfenis in een nieuwe jasje

De geschiedenis van Mariaberg is nauw verbonden met de uitbreiding van Maastricht in de jaren 1930. In deze periode werden veel van de karakteristieke woningen gebouwd die de wijk tot op de dag van vandaag typeren. De architectuur weerspiegelde de stijl van die tijd en wordt nog steeds bewonderd om zijn authentieke uitstraling.

De jaren 1930 waren niet alleen een tijd van bouwactiviteit, maar ook van gemeenschapsvorming. Buurtverenigingen, sportclubs en sociale evenementen brachten de inwoners van Mariaberg samen en versterkten de onderlinge banden.

Vandaag de dag blijven de huizen die in de jaren 1930 werden gebouwd, getuigen van de rijke geschiedenis van Mariaberg. De wijk heeft zich in de loop der decennia ontwikkeld, maar de erfenis van de jaren 1930 leeft voort in de gemeenschap en het karakter van deze bijzondere buurt.

In de wijk Mariaberg in Maastricht speelt zich zo'n 90 jaar later een bijzonder verhaal af. De gemeenschap verwelkomt met trots de nieuwe 'Blauwe Loper', een project dat niet alleen fysieke paden verbindt, maar ook de geschiedenis en ziel van deze betoverende plek weerspiegelt.

Sommige oude woningen hebben plaatsgemaakt voor de toekomst. Afbraak, hoewel emotioneel, heeft ruimte gecreëerd voor innovatie. Het verleden wordt geëerd, maar Mariaberg kijkt ook naar de toekomst met de Blauwe Loper.

De naam Blauwe Loper is niet toevallig gekozen. Het is een eerbetoon aan de blauwe daken (van de toenmalige katholieke bouwvereniging Sint Servatius) die ooit de wijk sierden en een kenmerk werden van Mariaberg. Deze historische herkenningspunten blijven de buurt karakteriseren en herinneren aan de rijke erfenis die hier diep geworteld is.

Dit project is meer dan alleen een infrastructuurverbetering; het is een viering van gemeenschap en erfgoed. De Blauwe Loper fungeert als een ontmoetingsplaats waar bewoners samenkomen om verhalen te delen en te genieten van de omgeving. Het verbindt niet alleen buurtdelen en straten, maar ook mensen.

Langs de Blauwe Loper ontdekt u een verbindingsweg voor langzaam verkeer en een groenstrook met bankjes om stil te staan bij de rijke geschiedenis van Mariaberg en de nieuwbouw waarin deels oude bakstenen zijn verwerkt van afgebroken woningen. Het nodigt uit tot ontspannen wandelingen en het verkennen van de wijk op een nieuwe manier.

De Blauwe Loper brengt ons dichter bij de kern van Mariaberg, waar het verleden en heden samenkomen. Het is een herinnering aan de bijzondere identiteit van deze wijk en een stap richting het koesteren van deze identiteit voor toekomstige generaties. Dat doen we door (samen) nieuwe verhalen en herinneringen te maken.

A Retrospective on the Blauwe Loper: Mariaberg's historical legacy

The history of Mariaberg is closely tied to Maastricht's expansion in the 1930s. During this period, many of the distinctive homes that characterize the neighborhood to this day were built. The architecture reflected the style of the time and is still admired for its authentic appearance.

The 1930s were not just a time of construction but also of community building. Community networks, sports clubs, and social events brought the residents of Mariaberg together, strengthening their bonds.

Today, the houses built in the 1930s continue to bear witness to Mariaberg's rich history. The neighborhood has evolved over the decades, but the legacy of the 1930s lives on in the community and the character of this special area.

An extraordinary story is unfolding 90 years later in Maastricht's Mariaberg neighborhood. The community proudly welcomes the new "Blue Carpet," a project that not only connects physical paths, but also reflects the history and soul of this enchanting place.

Some old homes have made way for the future. Dismantling, although emotional, has created space for innovation. The past is honored, but Mariaberg also looks to the future.

The name Blue Runner was not chosen by accident. It is a tribute to the blue roofs (from the then Catholic housing association Sint Servatius) that once decorated the neighborhood and became a hallmark of Mariaberg. These historical landmarks continue to characterize the neighborhood and remind us of the rich heritage that is deeply rooted here.

This project is more than just an infrastructure improvement; it is a celebration of community and heritage. The Blue Runner acts as a meeting place where residents come together to share stories and enjoy the environment. It connects not just streets, but people as well.

Along the Blue Carpet you will discover a connecting road for slow traffic and a green space with benches to muse and reflect on the rich history of Mariaberg. It invites relaxed walks and exploring the neighborhood in a new way.

The Blue Carpet brings us closer to the core of Mariaberg, where past and present come together. It is a reminder of the special identity of this neighborhood and a step towards cherishing this identity for future generations. We do this by creating new stories and memories (together).

Zesde voorbereidende zitting zaak-Gino op 30 oktober 2023

De rechtbank Limburg behandelt de rechtszaak tegen de 22-jarige Donny M. uit Geleen. Hij staat terecht voor het ontvoeren, seksueel misbruiken, zwaar mishandelen, doden en het verbergen van het stoffelijk overschot van de 9-jarige Gino uit Blauwdorp. Op 30 oktober 2023 om 10 uur staat de vijfde voorbereidende zitting gepland.

Het openbaar ministerie verdenkt M. verder van 3 feiten die geen betrekking hebben op Gino. Het betreft dan het bezit van kinderporno, het vervaardigen van kinderporno en het seksueel misbruiken van een minderjarige.

Volgens onderzoekers bij de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan Centrum  heeft verdachte Donny M. een ernstige persoonlijkheidsstoornis en een pedofiele stoornis. Zonder behandeling wordt volgens de onderzoekers de kans op het plegen van een soortgelijk delict groot geacht. Als gevolg van de vastgestelde stoornissen is de verdachte volgens het onderzoek niet volledig toerekeningsvatbaar voor het doden van Gino. De ontvoering wordt hem volgens 1Limburg wel volledig toegerekend.

Het AD schrijft verder dat verdachte Donny M. de avond vóór de vondst van het lichaam kort werd aangehouden in het kader van een geheime operatie om Gino levend terug te vinden. Rechercheurs hadden de dag voordat het lichaam werd gevonden namelijk al het vermoeden dat de verdachte mogelijk iets te maken had met de verdwijning.

Tijdschema zaak Donny M:

Fifth preliminary hearing of Gino case on October 30, 2023

The Limburg District Court is hearing the trial of 22-year-old Donny M. from Geleen. He is on trial for kidnapping, sexually abusing, severely beating, killing and hiding the remains of 9-year-old Gino from Blauwdorp. The sixth preliminary hearing is scheduled for October 30, 2023 at 10 a.m.

The prosecution furthermore suspects M. of 3 offenses not related to Gino. These include possession of child pornography, manufacturing child pornography and sexually abusing a minor.

According to investigators in the psychiatric observation clinic Pieter Baan Center, suspect Donny M. has a severe personality disorder and a pedophilic disorder. Without treatment, the investigators say the likelihood of committing a similar crime is considered high. As a result of the diagnosed disorders, the investigators say the suspect is not fully accountable for killing Gino. The kidnapping, however, is fully held against him, according to 1Limburg.

The AD reports that suspect Donny M. was briefly detained the night before the body was found as part of a covert operation to find Gino alive. In fact, investigators suspected the day before the body was found that the suspect may have had something to do with the disappearance.

Donny M. Trial Schedule:

August 2, 2023: 10 a.m. Fifth preliminary hearing. Prosecution has not yet decided whether to charge suspect 'F'.

June 22, 2023: relevant development: arrest of suspect 'F' on suspicion of involvement in the disposal of Gino's body.

May 10, 2023: Fourth preliminary hearing. Donny M. remains in custody.

February 15, 2023: Third preliminary hearing. Donny M. remains in custody.

December 5, 2022: Second preliminary hearing. Donny M. remains in custody.

September 14, 2022: First preliminary hearing. Donny M. remains in custody, at least until the second preliminary hearing.

June 16, 2022: Donny M. remains in custody for another 90 days, according to a decision of the District Court of Limburg.

June 7, 2022: Donny M. remains in custody 14 days longer, acording to a decision of the  examining magistrate of the District Court of Limburg.

June 4, 2022: Arrest of suspect Donny M.

Gratis rondleiding Schuilkeldermuseum

[Maastricht 17 september 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Het Schuilkeldermuseum Maastricht in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg opent op zondag 17 september 2023 haar deuren voor het publiek.

De toegang is gratis tussen 14 en 16 uur. Het schuilkeldermuseum bestaat uit een permanente tentoonstelling die de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog in beeld brengt middels gebruiksvoorwerpen uit die tijd.

Voor geïnteresseerden is er ook een mini rondleiding mogelijk onder begeleiding van een gids door de kazematten die verbonden zijn met het schuilkeldermuseum. Het betreft hier echter een kleine kennismakingstocht.

Een uitgebreide rondleiding van (ruim) één uur door de kazematten kan geboekt worden via Maastricht Underground op vaste data in het jaar (niet gratis). Er zijn dan ook Engelstalige rondleidingen beschikbaar.

Meer over het Schuilkeldermuseum Maastricht.

Free tour at the Maastricht Shelter Museum

[Maastricht September 17, 2023 | Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] The Maastricht Shelter Museum in the Blauwdorp sub-district in the neighborhood of Mariaberg is opening its doors to the public on Sunday, September 17, 2023.

Admission is free between 2 and 4 p.m. The air-raid shelter museum consists of a permanent exhibition that depicts World War II and the Cold War through artefacts from that era.

For those who are interested, there is also a mini guided tour possible through the bunkers connected to the Shelter Museum. However, this is a small introductory tour. 

An extended tour of (over) one hour through the bunkers can be booked through Maastricht Underground on fixed dates throughout the year (fee-based). Guided tours in English are also available.

More about Schuilkeldermuseum Maastricht.

Ruttensingel deels afgesloten

[Maastricht 21 augustus 2023 | Mariaberg] Vanwege werkzaamheden aan de Ruttensingel in de wijk Mariaberg in Maastricht is de weg deels afgesloten voor al het verkeer. Deze afsluiting geldt van 07 uur op maandag 21 augustus tot en met vrijdag 17 uur op 29 september 2023. De afsluiting geldt ter hoogte van de nieuwbouw en de Blauwe Loper en betreft asfalteringswerkzaamheden en het instellen  van een beperkte 30 km zone.

Op bijgaande afbeelding is te zien welke omleidingen van  toepassing zijn.

Door de afsluiting vervallen alle haltes van buslijn 4  op de Ruttensingel van vervoerder Arriva. Specifiek gaat het om de haltes Ruttensingel-Zuid, Ruttensingel/Asterstraat en het nabijgelegen Via Regia/Sint Annadal. Voor lijn 7 vervallen de haltes Ruttensingel/Asterstraat, Ruttensingel-Zuid en Tongerseplein.

In tijdelijke haltes is voorzien op de Sint Annalaan (lijn 4) en de Calvariestraat (lijn 7). Uiteraard kun je ook lijn 3 (Wolder - Nazareth en vice versa) nemen vanaf het Cannerplein. Afbeelding: mariaberg.eu

Ruttensingel partly closed

[Maastricht Augustus 21, 2023 | Mariaberg] Due to ongoing construction on Ruttensingel in the Mariaberg district of Maastricht, the road will be partially closed from 7 a.m. on Monday, August 21 until 5 p.m. on Friday, September 29, 2023. The road closure is in effect at the site of the new housing developments and the BlauweLoper and involves paving works and the establishment of a limited 30-km zone.

As a result, all stops for bus route 4 on Ruttensingel operated by carrier Arriva will be cancelled. Specifically, this concerns the stops at Ruttensingel-Zuid, Ruttensingel/Asterstraat, and the nearby Via Regia/Sint Annadal. For line 7, Ruttensingel/Asterstraat, Ruttensingel-Zuid, and Tongerseplein stops will be eliminated.

Temporary stops will be available at Sint Annalaan (route 4) and Calvariestraat (route 7). You may also opt to take line 3 (Wolder - Nazareth and vice versa) from Cannerplein. Image: mariaberg.eu

Jaarlijkse rommelmarkt Trichterveld op zondag 3 september

[Maastricht 3 september 2023 | Mariaberg > deelbuurt Trichterveld] Op zondag 3 september vindt in deelbuurt Trichterveld in de wijk Mariaberg weer de jaarlijkse rommelmarkt plaats. Alles wat je bij elkaar kunt schrapen aan overbodige huisraad op zolder, in de kelder of de tuinschuur kun je die dag verkopen. De rommelmarkt vindt plaats op het Bataviaplantsoen van 10 tot 16 uur.

Deelname en entree zijn gratis. Je legt een dekentje op de grond of neemt een tafeltje mee op je waren te verkopen. Handel in nieuwe goederen is niet toegestaan.

Afspraak is afspraak: na afloop neem je je niet verkochte spullen weer mee en laat je alles netjes achter.

Als extraatje kun je die zondag tussen 11 en 14 uur terecht bij de nabijgelegen Bankastudios voor een kopje koffie of een broodje. De opbrengsten hiervan gaan naar MUP (Menstruatie Uitgifte Punt) Mariaberg.

The Trichterveld annual flea market will take place on Sunday, September 3

[Maastricht September 3, 2023 | Mariaberg > subdistrict Trichterveld] The yearly flea market will take place in sub-district Trichterveld in the neighborhood of Mariaberg on Sunday, September 3. Any unnecessary household goods you can gather from the attic, basement, or garden shed can be sold on that day. The flea market is scheduled at Bataviaplantsoen from 10 a.m. to 4 p.m.

Taking part and getting in are free. To sell your products, you can place them on a blanket on the ground, or you can use a table. You cannot trade or sell new goods.

We agree beforehand: Anything unsold must be taken home and the premises must be left clean at the end of the day.

In addition, on Sunday between 11 a.m. and 2 p.m., you can visit nearby Bankastudios for a cup of coffee or a sandwich. All the money raised will be donated to the MUP (Menstruation Issue Point) Mariaberg.

Vermist - kat in omgeving Blauwdorp - Mariaberg

[Maastricht 18 augustus 2023 | Mariaberg] Sibel laat op Facebook weten dat zij op zoek is naar haar vermiste kat  in de omgeving van Blauwdorp - Mariaberg. Wie weet meer? Zie foto's voor een beschrijving. De naam van de kat is niet bekend gemaakt.

Missing - cat in the area of Blauwdorp - Mariaberg

[Maastricht August 18, 2023 | Mariaberg] According to Sibel's Facebook post, she is currently searching for her lost cat in the Blauwdorp - Mariaberg vicinity. Can anyone provide further information? Please refer to the photos for a detailed description. The name of the cat has not been revealed.

Scooters volledig in as - woning Rozenstraat loopt schade op

[Maastricht 16 augustus 2023 > Mariaberg] Ten minste twee scooters hebben in de nacht van maandag op dinsdag vlam gevat in de wijk Mariaberg. De brand vond plaats in de tuin van een woonhuis op de Rozenstraat. De hulpdiensten ontvingen de melding om 00:47 uur. De scooters gingen volledig in vlammen op. Ook het woonhuis liep schade op. Ook sprong de voorruit vanwege de hitte ontwikkeling. De brandweer wist het vuur te bedwingen. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Afbeelding: Still Rozenstraat Google Maps.

Scooters completely in ashes - Rozenstraat home damaged

[Maastricht August 16, 2023 > Mariaberg] On Monday night, two scooters caught fire in the Mariaberg neighborhood. The fire began in the garden of a residence on Rozenstraat. At 00:47 am, the emergency services were alerted. The scooters were entirely consumed by the fire. The house sustained damages as well. The window broke due to the heat buildup. The fire department managed to successfully contain the fire. The police are investigating the cause of the fire. No personal injuries were reported. Image: Still Rozenstraat Google Maps.

Alle vrijwilligers verzamelen!

Het buurtnetwerk  van de wijk Mariaberg wil vrijwilligers in de wijk in het zonnetje zetten en is daarom op zoek naar iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen in de wijk. Daarom de oproep aan alle vrijwilligers om zich bij het buurtnetwerk aan te melden met naam en adres. Voor deze mensen ligt een bedankje middels een kleine attentie in het verschiet.

De oproep geldt voor alle vrijwilligers in Mariaberg. Het maakt niet uit of je je inzet voor de buurt of voor één buur. Het maakt ook niet uit of je dat doet via een erkende organisatie of als individu. Misschien doe je regelmatig boodschappen voor de buurvrouw of zorg je ervoor dat de boomspiegel voor jouw deur er elke dag piekfijn uitziet zodat iedereen die langsloopt ervan kan genieten.

Geef je naam en adres door via een persoonlijk berichtje bij het buurtcentrum of bel 043-7630940 en wees vooral gruuts (trots) op jezelf. Want jij maakt de wijk een beetje beter voor iedereen. Mocht je nou niet van aandacht houden en je vrijwilligerswerk in stilte willen blijven doen. Dat kan natuurlijk ook. Jij kiest.

Gathering all volunteers!

The community network of Mariaberg is seeking to honor individuals who selflessly dedicate themselves to others in the neighborhood. As a result, all volunteers are encouraged to register with the community network by providing their name and address. These individuals will receive a small token of appreciation.

This invitation is open to all volunteers in Mariaberg. It is irrelevant whether you dedicate yourself to the neighborhood or to an individual neighbor. It also does not matter if you are affiliated with a certified organization or are volunteering as an individual. Perhaps you frequently run errands for your neighbor, or maybe you take care of the tree bed in front of your house to ensure it's tidy for everyone who passes by.

Please submit your name and address by messaging us personally at the community center or calling 043-7630940, and most importantly, be proud of yourself. You are making the neighborhood a better place for everyone. If you prefer anonymity and wish to continue your volunteer work quietly. This is also an option. It's up to you to decide.

Weinig tot geen bewijs tegen tweede verdachte in zaak van Gino van der Straeten

[Maastricht 2 augustus 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Op woensdag 2 augustus 2023 vond de volgende zitting plaats in de strafzaak tegen Donny M. die onder meer wordt verdacht van moord op en ontvoering en seksueel misbruik van de 9-jarige Gino van der Straeten uit deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg. Deze zitting vond plaats bij de rechtbank Limburg, Sint Annadal 1 in Maastricht en ging van start om 10.00 uur. Ironisch genoeg op loopafstand van het ouderlijk huis van Gino.

De volgende regiezitting staat gepland voor 30 oktober 2023 om 10 uur.  Geïnteresseerden kunnen de zitting op beeldschermen volgen in Wijkcentrum Het Ruweel aan de Malbergsingel 62 in Maastricht. De deuren van het wijkcentrum gaan om 9 uur open. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Donny M. was niet aanwezig tijdens de zitting  van 2 augustus want 'te zwaar en heftig' volgens zijn advocaten. De nabestaanden van Gino waren wel aanwezig. Voor hen was het blijkbaar niet te zwaar of heftig. Ook fijn is dat de advocaten van de verdachte ditmaal gewoon via de voordeur de rechtbank konden betreden. Eerder ging dat niet vanwege bedreigingen aan hun adres.

Het rapport waaruit eerder bleek dat de hulpverlening aan de verdachte in de periode 2017-2022 niet goed verliep is op aandringen van de verdediging toegevoegd aan het dossier met de opmerking dat de advocaten van de verdediging van mening zijn dat dit moet leiden tot strafvermindering. Hij kreeg immers niet de hulp die hij had moeten krijgen. Er is volgens de verdediging behoefte aan behandeling en niet aan een jarenlange gevangenisstraf.

Tijdens de regiezitting bleek verder dat er vingerafdrukken van tweede verdachte Youri F. zijn aangetroffen op een vuilniszak. Die vingerafdrukken zouden daar beland zijn tijdens het afplakken van ramen in  het huis van M. Toch blijkt verder nergens uit dat F. betrokken zou zijn bij de verdwijning, het misbruik en de dood van Gino. Het OM neemt later een besluit of het deze verdachte zal vervolgen.

Vezels uit de auto van M. blijken vergelijkbaar met vezels van de jas van Gino. Deze vezels zijn een eerste aanwijzing die het slachtoffer linken aan de auto van de verdachte. Volgens het OM is het belangrijk alle sporen in deze zaak zorgvuldig na te gaan omdat de verdachte meerdere wisselende verklaringen heeft afgelegd. Zo verklaarde de verdachte kort na zijn aahouding in 2022 dat hij Gino had aangereden met zijn auto en hem onder de douch plaatste om hem gerust te stellen.

Bronnen van dit artikel/sources for this article: rechtspraak.nl, ad.nl, gva.be, 1limburg.nl, panorama.nl

In Memoriam

Zodat we niet vergeten waar deze zaak over gaat: Gino van der Straeten 9 jaar oud en geboren en getogen in deelbuurt Blauwdorp in de Maastrichtse wijk Mariaberg.

Gino verdween in juni 2022. Zijn lichaam werd enkele dagen later gevonden op aanwijzingen van verdachte Donny M. Gino kwam gruwelijk aan zijn einde. Gino wordt gemist door zijn nabestaanden, klasgenoten, vriendjes en buurtbewoners.

Never forgotten

To avoid any confusion, let's revisit the facts of this case: Gino van der Straeten was 9 years old and a native of sub-district Blauwdorp in the Mariaberg neighborhood of Maastricht city.

Gino went missing in June 2022. A few days later, suspect Donny M. revealed the location of Gino's body, which revealed a gruesome end to Gino. Gino's absence is mourned by his family, classmates, friends, and other residents of the neighborhood.

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

Little to no evidence against second suspect in case Gino van der Straeten

[Maastricht August 2, 2023 | Mariaberg > sub-district Blauwdorp] On Wednesday, August 2, 2023, the next hearing took place in the criminal case against Donny M., who is suspected, among other things, of murdering, kidnapping and sexually abusing 9-year-old Gino van der Straeten from Blauwdorp sub-district in the Maastricht neighborhood of Mariaberg. The hearing took place at the Limburg District Court, Sint Annadal 1 in Maastricht and started at 10 a.m. Ironically, within walking distance of Gino's childhood home.

The next pre-trial hearing is scheduled for October 30, 2023 at 10 am.  Anyone interested can follow the hearing on displays in Wijkcentrum Het Ruweel at Malbergsingel 62 in Maastricht. The doors of the community center will open at 9 a.m. No advance registration is necessary.

Donny M. did not attend the August 2 hearing because "too heavy and intense" according to his lawyers. Gino's family members were present, however. For them it apparently was not too heavy or intense. Also of interest is that this time the accused's lawyers could simply enter the court through the front door. Previously this was not possible because of threats made against them.

The report that previously showed that assistance provided to the defendant during the period 2017-2022 was not properly provided has been added to the file at the request of the defense with the comment that the defense attorneys believe that this should lead to sentence reduction. After all, he did not receive the help he should have received. There is a need, according to the defense, for treatment and not for years of imprisonment.

During the pre-trial hearing, it was further revealed that fingerprints of second suspect Youri F. were found on a garbage bag. Those fingerprints would have ended up there while taping up windows in M.'s house. Yet there is no further evidence that F. would be involved in the disappearance, abuse and death of Gino. The prosecution will decide later whether to prosecute this suspect.

Fibers from M.'s car turn out to be comparable to fibers from Gino's jacket. These fibers are a first clue linking the victim to the suspect's car. According to the prosecution, it is important to carefully examine all traces in this case because the suspect made several inconsistent statements. For example, shortly after his arrest in 2022, the suspect stated that he hit Gino with his car and put him under the shower to comfort him.

Bronnen van dit artikel/sources for this article: rechtspraak.nl, ad.nl, gva.be, 1limburg.nl, panorama.nl

Aanleg glasvezel in Mariaberg: informatie voor huurders van Servatius

Op dit moment zijn er diverse landelijke partijen bezig met het uitrollen van glasvezelnetwerken in verschillende Zuid-Limburgse gemeentes. In de wijk Mariaberg worden op dit moment voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd  door Open Dutch Fiber zodat de aanleg daadwerkelijk gestart kan worden in het vierde kwartaal van 2023. Naast Open Dutch Fiber zal ook KPN in Mariaberg een eigen glasvezelnetwerk aanleggen. Als u beiden (gratis!) laat aanleggen in uw woning heeft u dus  twee glasvezelaansluitingen in uw meterkast. Dat betekent in de toekomst dubbel zoveel keuze uit concurrerende aanbieders.

Het kan zijn dat u wordt benaderd door bijvoorbeeld Delta, Open Dutch fiber en I-Projects (KPN). Alle inwoners die dit willen, kunnen zich op deze glasvezelnetwerken laten aansluiten. Ook als u in een woning van Servatius woont. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen. Het algemene advies luidt: laat glasvezel gratis aanleggen in uw woning. Ook als u geen diensten via glasvezel wilt afnemen. In de toekomst zal KPN gefaseerd het oude kopernetwerk uitschakelen. U kunt vanaf dat moment nog enkel via coax (Ziggo) of via glasvezel (KPN, T-Mobile etc.) diensten als internet, telefonie en televisie afnemen. Als u nu besluit geen glasvezel gratis in uw meterkast te laten aanleggen dan kan het zijn dat u hier in de toekomst voor moet betalen als u hiertoe alsnog besluit.

Onthoud daarom: glasvezel gratis in uw woning aanleggen verplicht u niet tot gebruik van deze glasvezelaansluiting. Maar als u in de toekomst besluit om diensten via glasvezel af te nemen dan ligt deze aansluiting alvast klaar in uw meterkast zonder aanlegkosten.

Fiber rollout in Mariaberg: Information for tenants of the Servatius housing association

Currently, several national organizations are deploying fiber-optic networks across multiple municipalities in South Limburg. Open Dutch Fiber is currently conducting preparatory work in the Mariaberg neighborhood to begin the rollout in the fourth quarter of 2023.

In addition to Open Dutch Fiber, KPN will also install their own fiber-optic network in Mariaberg. By installing both networks (free of cost!) in your home, you will eventually receive two fiber-optic connections in your meter box. This means there will be twice as many competing providers in the future.

For instance, you may receive communication from Delta, Open Dutch fiber, or I-Projects (KPN). All residents who are interested in connecting to these fiber-optic networks can do so. This applies even if you reside in a Servatius residence. No permission is required for this.

Our recommendation is to have fiber-optic cables installed in your home at no cost. Even if you don't plan on getting services through fiber-optic cables. KPN will eventually discontinue the old telephone copper network. Afterward, you can only acquire services like internet, telephony, and television via coax (Ziggo) or fiber-optic cables (KPN, T-Mobile, etc.).

If you opt-out of the free fiber-optic cable installation in your meter box now, you may have to pay for installation in the future.

Remember, having a free fiber connection installed in your home does not obligate you to use it. If you decide to use fiber-optic services in the future, the fiber optic connection(s) is/are already waiting for you in your meter box, with no additional installation costs.

Jan Linders voor het 11e jaar op rij gekozen tot Beste Biersupermarkt

Toekomstige Albert Heyn by Jan Linders supermarkten zullen ook uitgebreid bierassortiment voeren

Jan Linders Supermarkten is opnieuw uitgeroepen tot 'Beste Biersupermarkt van Nederland'. De supermarktketen, voor veel inwoners uit Blauwdorp het dagelijkse aanspreekpunt voor de boodschappen, wordt op 17 van 19 aspecten als beste beoordeeld en haalt daarmee voor het 11e jaar op rij de prijs binnen. Het bierschap van Jan Linders wordt door consumenten beoordeeld met een 7,72. Jan Linders wordt onder andere op de aspecten 'aantrekkelijke aanbiedingen' en 'voldoende voorraad' als beste beoordeeld. Ook wordt de keuze in speciaalbier, seizoensspeciaalbier, pils, alcoholvrij en licht alcoholisch bier als beste van alle supermarkten beoordeeld. Inwoners van Blauwdorp tellen de nodige liefhebbers van (speciaal)bier en zullen prijs en aanbod derhalve goed kunnen waarderen.

Bram Rikken, unit manager bij Jan Linders en verantwoordelijk voor de bierformule, zegt: "Dit is de kroon op het werk van alle collega's die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de bier- en speciaalbiercategorie van Jan Linders. Ons unieke en uitgebreide bierschap wordt gewaardeerd door onze klanten. Dat zien we terug in de deze bekroning, maar zeker ook in de reacties van klanten. Uiteraard blijven wij daarom ook in de toekomst in onze Albert Heijn Jan Linders-winkels klanten verrassen met een zeer uitgebreid bierassortiment." Wanneer de Jan Linders Supermarkt aan de Tongerseweg zal worden omgebouwd naar Albert Heyn by Jan Linders is nog niet bekend.

Credits afbeelding/Image courtesy of Jan Linders.

Jan Linders 11e keer beste supermarkt in bier

Jan Linders voted Best supermarket in Beer for 11th year in a row

Future Albert Heyn by Jan Linders supermarkets will also carry extensive beer range

Jan Linders Supermarkets has once again been named 'Best Beer Supermarket in the Netherlands.' For many Blauwdorp residents, Jan Linders Supermarkets is the go-to place for daily necessities. It has been recognized as the best supermarket on 17 out of 19 aspects, winning the award for the 11th consecutive year. 

Consumers have rated Jan Linders' beer section 7.72 out of 10. Jan Linders excels in areas such as 'attractive offers' and 'sufficient stock,' earning it the top rating. Jan Linders' wide selection of special beer, seasonal beer, lager, non-alcoholic beer, and light alcoholic beer is regarded as the best among all supermarkets. Blauwdorp boasts a considerable number of beer enthusiasts who will value the wide selection of beer offerings and competitive prices.

Bram Rikken, the unit manager at Jan Linders in charge of its beer formula, remarked: "This is a great accomplishment that recognizes all the colleagues who have contributed to Jan Linders' beer and specialty beer range in the past few years." Our customers appreciate our vast selection of unique beers. This is evident not only by the award but also by the positive feedback from our customers. We will continue to offer a wide variety of beer options at our Albert Heijn Jan Linders stores to pleasantly surprise our customers in the future. The exact date of the conversion from Jan Linders Supermarket on Tongerseweg to Albert Heyn by Jan Linders is yet to be determined.

Schietpartij Proosdijweg - getuigen gezocht

[Maastricht 21 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Iets voor middernacht zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ruzie tussen meerdere personen op de Proosdijwg in deelbuurt Blauwdorp in de wijk Mariaberg in Maastricht. Er zouden ook schoten zijn gehoord bij een woning. Eenmaal ter plaatse heeft de politie geen verdachten of slachtoffers aangetroffen. De politie doet onderzoek naar het schietincident en vraagt aan getuigen om zich te melden.

Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen? Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Witnesses sought for shooting at Proosdijweg

Shortly before midnight, emergency services were notified to an argument between several people on the Proosdijweg in sub-district Blauwdorp in the neighborhood of Mariaberg in Maastricht. Gunshots were also reportedly heard at a residence. At the scene, police did not find any suspects or victims. Police are investigating the shooting incident and are asking witnesses to come forward.

The investigation team would like to get in touch with witnesses to the shooting incident or people who have information relevant to the investigation. Do you have information that can help the police? If so, please call 0900-8844. Prefer anonymity? Call Report Crime Anonymously 0800-7000.

Steun voor noodlijdend RTV Maastricht

[Maastricht donderdag 20 juli 2023 | Mariaberg] RTV Maastricht, gevestigd in de Maastrichtse wijk Mariaberg in het voormalige gebouw van Omroep Limburg/L1, heeft middels een brandbrief gevraagd om een extra financiële bijdrage om haar bestaanszekerheid te waarborgen. Volgens de lokale omroep is de ondergrens bereikt van een professionele publieke lokale omroep wat betreft de normering van het Commissariaat voor de Media (CvdM). In 2022 zijn diverse besparingen doorgevoerd ter waarde van 85.000 euro. Zo is bijvoorbeeld de vacature voor hoofdredacteur niet meer ingevuld alsook die van coördinator radio. 

Vanaf 2022 is bovendien de gemeentelijke bijdrage verminderd met 100.000 euro per jaar. Wat resteert is een jaarlijkse bijdrage van 100.000 euro per jaar van de gemeente Maastricht en nog eens hetzelfde bedrag vanuit de Rijksoverheid.

Voor 2023 wordt ondanks de kostenbesparingen uitgegaan van een kostenstijging van 28.000 euro. Daardoor zal dit jaar naar verwachting worden afgesloten met een min van 50.000 euro.

Toch gloort er hoop aan het einde van de tunnel. De gemeenteraad van Maastricht is na de smeekbede unaniem akkoord om het noodlijdende RTV Maastricht de reddende hand toe te steken. Daarover bericht De Limburger.

IN BEELD

In de reportage van concullega Wat is loos in Mestreech gaat gemeenteraadslid Kitty Nuyts van Liberale Partij Maastricht dieper in op de achtergrond van het noodlijdende RTV Maastricht

ON SCREEN

In the coverage of local media competitor Wat is loos in Mestreech, city council member Kitty Nuyts of Liberal Party Maastricht looks deeper into the background of the situation that has emerged for struggling RTV Maastricht.

Support for struggling RTV Maastricht

[Maastricht, July 20 2023 | Mariaberg] RTV Maastricht, located in the Maastricht neighborhood of Mariaberg in the former building of Omroep Limburg/L1, has requested by urgent letter an additional financial contribution to ensure its future.

According to the local broadcaster, the minimum level of a professional public local broadcaster has been reached, according to the standards of the Media Authority (CvdM).

In 2022, several savings were made worth €85,000. For example, the position of editor in chief has not been vacated. as well as that of radio coordinator. 

Moreover, from 2022 the municipal contribution has been reduced by 100,000 euros per year. What remains is an annual contribution of 100,000 euros per year from the Municipality of Maastricht and the same amount from the central government.

For 2023, despite the cost savings, a cost increase of 28,000 euros is assumed. As a result, this year is expected to end with minus 50,000 euros.

Still, hope is shining. Following the urgent letter, the Maastricht City Council unanimously agreed to lend the ailing RTV Maastricht a helping hand, according to De Limburger.

[VIDEO] Een muur vol verhalen in Mariaberg

Een videoreportage van RTV Maastricht. Meer over dit onderwerp lees je hier. A video coverage by RTV Maastricht. Read more on this topic here. Dutch only.

Jongeren vrijgesproken van vervolging voor mishandeling

[Maastricht 12 juli 2023 | Mariaberg] Negen jongeren die van jongerenwerker Sjef Z. andere jongeren moesten mishandelen zullen niet worden niet vervolgd. Daarover bericht 1Limburg.

De 45-jarige Z. wordt verdacht als jongerenwerker van Trajekt jongeren aangezet te hebben tot geweld en dit ook gefilmd te hebben. Dit zou al spelen sinds 2009 maar kwam pas in 2021 naar voren toen een jongere aangifte deed. De jongeren sloegen om en om anderen in elkaar of werden in elkaar geslagen. De groep die aanviel was daarbij altijd veel groter dan de groep die aangevallen werd.

Z. werkte ten tijde van de vermeende strafbare feiten voor Trajekt. Dat is een welzijnsonderneming met als werkgebied Maastricht en het heuvelland. Het hoofdkantoor is gevestigd in de wijk Mariaberg in Maastricht in hetzelfde gebouw als het buurtcentrum van de wijk.

Volgens 1Limburg bleek tijdens een onlangs gehouden regiezitting dat Z. óók zelf wordt verdacht van mishandeling van jongeren. Genoemd worden onder meer knevelen, onder water duwen en een biljartkeu in de mond duwen.

Teenagers acquitted of assault charges

Nine teenagers who were incited by youth worker Sjef Z. to attack other teenagers will not be prosecuted, according to 1Limburg.

The 45-year-old youth worker Z. is suspected of inciting young people to use violence against other teenagers and filming them doing so. This is said to have been going on since 2009, but only came to light in 2021 when a teenager reported it. The teenagers took turns beating others up or being beaten up. The attacking group was always much larger than the group being attacked.

At the time of the alleged offences, Z. worked for Trajekt. This is a welfare organization that operates in Maastricht and the surrounding region. Its headquarter is located in the Mariaberg district of Maastricht, in the same building as the district's community center.

According to 1Limburg, during a recent preliminary hearing it became clear that Z. is also suspected of abusing young people himself. The charges include gagging, holding underwater and shoving a pool cue into the mouth.

Plaquette op bankje Bataviaplantsoen vraagt aandacht  voor campagne zelfmoordpreventie

Maastricht woensdag 21 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Trichterveld] Vanaf woensdag 21 juni zijn er op 20 verschillende bankjes in de openbare ruimte plaquettes te zien van de 113 campagne voor zelfmoordpreventie. De bankjes zijn te herkennen aan de plaquette met de tekst 'Een goed gesprek begint met iemand écht zien', het 1K Z1E J3-logo en een QR-code. Praten over zelfdoding is voor veel mensen moeilijk, maar kan enorm opluchten. Doel is dan ook het taboe te doorbreken. In de wijk Mariaberg is een plaquette geplaatst op een bankje op het Bataviaplantsoen in deelbuurt Trichterveld.

Via de QR-code op de plaquette komen mensen terecht op de website van 113 zelfmoordpreventie waar ze verhalen vinden van mensen die met zelfmoordgedachten hebben geworsteld. Ook kunnen bezoekers via een telefoonnummer en chatmogelijkheid in contact komen met iemand die naar hun verhaal kan luisteren. Praten erover kan namelijk enorm opluchten. De campagne biedt tevens trainingen voor mensen die suïcide bij anderen willen voorkomen. Inmiddels zijn op meer dan 1000 bankjes in heel Nederland een plaquette geplaatst.

Gemiddeld sterven per dag 5 mensen aan zelfdoding in ons land. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mensen die met suïcidegedachten rondloopt, er met niemand over heeft gepraat. Vandaar dat het bespreekbaar maken hard nodig is en blijft. Met de plaquettes hoopt wethouder Bastiaans de drempel te verlagen voor mensen: "Praten over je problemen en gedachten kan enorm opluchten en het begin zijn van hulp en herstel. Hoe moeilijk het ook kan lijken, neem iemand in vertrouwen. Heb je niemand in je omgeving bel dan met de hulpverleners van de 113 zelfmoordpreventie. Zij zijn er om naar je te luisteren. Vermoed je dat iemand anders worstelt met suïcidegedachten? Vraag dan oprecht hoe het gaat. Luisteren naar een ander is heel belangrijk."

De bankjes met de plaquettes zijn naast Mariaberg ook te vinden in andere wijken en buurten in Maastricht: Schepen Helgersstraat, Severenplein, Heerderbroek (2 bankjes), Vijverdalseweg, Ramershaag, De Distele, Sorbonnelaan, Langs de Maas ter hoogte van Ceramique (2 bankjes), Miradorplein, Beatrixstraat, Ruyterstraat, Weidmanstraat, Fons Olterdissenstraat, Taliënruwe/Malbergsingel (2 bankjes), Roemerstraat en Bieslanderweg.

Plaque mounted on bench at Bataviaplantsoen is drawing attention to the 113 Campaign for Suicide Prevention.

Maastricht Wednesday, June 21, 2023 | Mariaberg > sub-district of Trichterveld] Beginning Wednesday, June 21, plaques from the 113 Campaign for Suicide Prevention will be placed on benches in 20 different public spaces. These benches can be identified by a plaque that reads "A good conversation starts with really seeing someone" and a QR code. Talking about suicide is difficult for many people, but it can be very relieving. The goal is to break the taboo. In the Mariaberg area, a plaque is mounted on a bench at Bataviaplantsoen in the Trichterveld subdistrict of Mariaberg.

The QR code on the plaque provides visitors access to the 113 Suicide Prevention website, where they can find stories of individuals who have faced suicidal thoughts. Visitors have the option to contact someone who can listen to their story via phone or chat. In fact, discussing one's problems can be extremely relieving. The campaign also provides training for individuals looking to prevent suicide in others. Currently, over 1,000 benches throughout the Netherlands feature a plaque.

On average, 5 people a day die of suicide in our country. Research shows that half of the people walking around with suicidal thoughts have not talked to anybody about it. Hence, making it discussable is and remains much needed. With the plaques councilwoman Bastiaans hopes to lower the barrier for people: "Talking about your problems and thoughts can be enormously relieving and the beginning of help and recovery. No matter how difficult it may seem, confide in someone. If you don't have anyone close to you call the counselors at 113 Suicide Prevention. They are there to listen to you. Do you suspect someone else is struggling with suicidal thoughts? Then sincerely ask how things are going. Listening to others is very important."

In addition to the Mariaberg, benches with plaques can also be found in a number of other neighborhoods and districts in Maastricht: These locations include Schepen Helgersstraat, Severenplein, Heerderbroek (two benches), Vijverdalseweg, Ramershaag, De Distele, Sorbonnelaan, along the Meuse near Ceramique (two benches), Miradorplein, Beatrixstraat, Ruyterstraat, Weidmanstraat, Fons Olterdissenstraat, Taliënruwe/Malbergsingel (two benches), Roemerstraat, and Bieslanderweg.

bankje met bordje met tekst ihkv zelfmoordpreventie

Afbeelding/Image courtesy of: Gemeente Maastricht.

BREAKING| Aanhouding betrokkenheid verbergen lichaam Gino

[Maastricht 27 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Afgelopen donderdag is een verdachte aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lichaam van de 9-jarige Gino uit deelbuurt Blauwdorp in Maastricht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Volgens De Telegraaf zou het gaan om de 21 jarige Youri F. die werkzaam is in de schoonmaakbranche en daarnaast actief als trainer van een jeugdvoetbalteam. 

Het Openbaar Ministerie Limburg benadrukt dat deze persoon niet wordt verdacht van andere strafbare feiten ten aanzien van Gino. De verdachte is gehoord en nader onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot de beslissing deze verdachte niet voor te geleiden bij de rechter-commissaris. 

De beslissing over eventuele verdere vervolging van de verdachte wordt genomen op het moment dat het onderzoek naar de feiten is afgerond. 

BREAKING | Arrest for involvement in hiding Gino's body

A suspect was arrested last Thursday on suspicion of involvement in the disposal of the body of 9-year-old Gino from the Blauwdorp subdistrict in Maastricht. This was reported by the public prosecutor's office. According to De Telegraaf, the suspect is 21-year-old Youri F., who works in the cleaning industry and also coaches a youth soccer team. 

The Public Prosecutor's Office in Limburg stresses that this person is not suspected of any other crimes in connection with Gino. The suspect has been heard and further investigations have taken place. This has led to the decision not to bring this suspect before the examining magistrate. 

The decision on any further prosecution of the suspect will be made when the investigation of the facts has been completed.

Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg

[Maastricht vrijdag 23 juni 2023 | Mariaberg] Vrijdagmiddag zijn een scootmobiel en vrachtwagen van discounter Action met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde bij de stoplichten op het Cannerplein. Omstreeks half vier kwam de eerste melding binnen bij de hulpdiensten.

De bestuurster van de scootmobiel raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van het ongeval is niets bekend. Als gevolg van de aanrijding ontstond op de Tongerseweg in de richting van het Tongerseplein een file.

Mobility scooter and truck collide on Tongerseweg

[Maastricht Friday, June 23, 2023 | Mariaberg] On Friday afternoon, a mobility scooter and truck from discounter Action collided. The accident happened at the traffic lights at the Cannerplein. At about 3:30 p.m., the first call came in to emergency services.

The female driver of the mobility scooter was injured and taken to the hospital by ambulance. The facts of the accident are unknown. As a result of the collision there was a traffic congestion on Tongerseweg towards Tongerseplein.

Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg

Afbeelding/Image courtesy of: mariaberg.eu  | Scootmobiel en vrachtwagen botsen op Tongerseweg/Mobility scooter and truck collide on Tongerseweg

Afbeelding/Image courtesy of: mariaberg.eu | File als gevolg van het ongeval op de Tongersweg/Traffic congestion as a result of the collision

Overval Proosdijweg blijkt loos alarm

[Maastricht woensdag 14 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Woensdagochtend rond half acht is de politie met meerdere voertuigen aanwezig geweest op de Proosdijweg in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg.

De hulpdiensten hadden een melding ontvangen van een overval in de straat. De politie is daarop een onderzoek gestart. Er is niets verdachts aangetroffen. De zaak is daarmee gesloten.

Wat is loos in Mestreech was aanwezig met een camera tijdens het onderzoek van de politie.

Robbery Proosdijweg turns out to be false alarm

[Maastricht Wednesday, June 14, 2023Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] Wednesday morning around 7:30 a.m., police attended with several vehicles on Proosdijweg in Blauwdorp, a sub-district of the neighborghood of Mariaberg.

Emergency services had received a report of a robbery taking place. The police then launched an investigation. However, nothing suspicious was found. The case is therefore closed.

Wat is loos in Mestreech was on site with a camera during the police investigation.

Onderlinge samenwerking en afstemming betrokken partijen rond Donny M. kon beter

[Utrecht/Maastricht donderdag 8 juni 2023] De zorg en ondersteuning aan Donny M. is niet altijd passend geweest. Hoewel partijen meestal volgens richtlijnen en afspraken hebben gewerkt, is er toch verbetering nodig. Dit blijkt uit onderzoek van Toezicht Sociaal Domein in Utrecht. De verbeterpunten zitten vooral in de onderlinge samenwerking en afstemming tussen partijen in het straf-, zorg- en sociaal domein. Het gaat onder andere om regievoering, overdracht en nazorg. Maar ook als deze partijen anders hadden gehandeld, is het niet zeker of gebeurtenissen voorkomen hadden kunnen worden. M. wordt verdacht van het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino uit Blauwdorp in juni 2022.

Toezicht Sociaal Domein (TSD), het samenwerkingsverband van vier Rijksinspecties, heeft het onderzoek gedaan samen met de WMO-toezichthouder van de gemeente Maastricht. Dit om een goed beeld te krijgen van de zorg en ondersteuning aan Donny M. Vanwege zijn eerdere veroordeling voor een zeden- en geweldsdelict in 2017 waren verschillende organisaties en professionals uit het straf-, zorg- en sociaal domein betrokken. In totaal zijn 14 organisaties en hulpverleners meegenomen in het onderzoek; onder andere de forensische jeugdGGZ, jeugdreclassering, gemeente en beschermd wonen. Het TSD-onderzoek beslaat de periode eind 2017 tot 1 juni 2022. 

Leer- en verbeterpunten

Het doel van het onderzoek is leer- en verbeterpunten op te halen. Hoewel er ook veel goed is gegaan in de zorg en ondersteuning aan M., zien de toezichthouders verschillende verbeterpunten. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal partijen vooral de focus had op de eigen taken. Informatie is niet goed overdragen aan elkaar en onderling is niet altijd goed samengewerkt. De regie op de gezamenlijke zorg en ondersteuning is niet altijd gepakt of geregeld. En er was niet altijd een goede overdracht en nazorg. Zo ontstond bij de eerste overdracht het beeld bij de zorg- en hulpverleners dat het risico op herhaling van een zedendelict laag was. Dit lage recidiverisico werd verschillende malen in de keten overgenomen en herhaald. Belangrijke voorwaarden en kennis over de waarde van deze risico-inschatting raakten steeds meer op de achtergrond. Verder zijn in gedragingen van M. onderliggende patronen onvoldoende herkend. Deze tekortkomingen hebben elkaar op een aantal momenten versterkt. De begeleiding, zorg en ondersteuning voor M. was daardoor niet altijd passend.

Een greep uit de verbeterpunten:

Wees alert op signalen of incidenten. Beoordeel deze niet alleen per incident, maar kijk ook naar het totaalbeeld. Gebruik de opgedane inzichten om de zorg en ondersteuning aan te passen en schakel waar nodig aanvullende (externe) expertise in.

Het is belangrijk dat voor alle partijen duidelijk is wie de regievoerder is. Maak werkafspraken met elkaar over taken, rollen en escalatiemogelijkheden. Het is belangrijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen. Neem als regievoerder hiervoor de verantwoordelijkheid en organiseer waar nodig aanvullende hulp of ondersteuning.

Professionals moeten tijdens en ook na de overdracht contact blijven houden. Creëer een tussenfase waarin professionals van de betrokken organisaties samen kijken naar de cliënt, met elkaar meedenken en bespreken hoe het vervolg gaat.

De stap vanuit een forensische jeugdinstelling met beperkte vrijheden naar beschermd wonen met meer vrijheden is groot. Houd bij deze overdracht rekening met de kennis en expertise van de partijen.

Om de overdracht en nazorg tussen zorgaanbieders te verbeteren is het belangrijk dat professionals informatie met elkaar delen, en bij elkaar opvragen.

Deze verbeterpunten gelden in eerste instantie voor de partijen die betrokken waren bij de zorg en ondersteuning aan M. Maar ze zijn ook nuttig voor alle instanties, hulpverleners en gemeenten die te maken hebben met inwoners met een justitieel (zeden)verleden. Uit het onderzoek blijkt hoe ingewikkeld het kan zijn om passende zorg en ondersteuning te geven aan jongvolwassenen met een justitieel (zeden)verleden.

Hoe verder

Tijdens onderzoeksperiode zijn betrokken partijen gestart met het doorvoeren van deze verbeteringen. Onder leiding van de gemeente Sittard-Geleen werken de partijen aan een verbetertraject. TSD monitort komend jaar de voortgang van de verbeteringen.

In een strafrechtelijk traject wordt door een rechter vastgesteld of M. schuldig is.

Ongeval op Tongerseweg

[Maastricht 05 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Op de Tongerseweg heeft vanmiddag een ongeval plaatsgevonden ter hoogte van eetcafé De Tramhalte in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg. Naar verluidt kwamen twee voertuigen met elkaar in botsing. Volgens getuigen is tenminste één in de ambulance nagekeken door medisch personeel. De voertuigen liepen aanzienlijke schade op.

De politie heeft de Tongerseweg tussen het Tongerseplein en het Cannerplein in de richting van Riemst tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de naastgelegen ventweg.

Op de melding kwamen politie, brandweer en ambulance af.

Ongeval Tongerseweg ter hoogte van het Cannerplein in Maastricht

Afbeelding: mariaberg.eu

Aanvullend onderzoek in woning verdachte van ontvoering en moord Gino

[Maastricht 05 juni 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] De afdeling forensische opsporing van de politie verricht deze week onderzoek in de woning van de 23-jarige Donny M. uit Geleen die onder meer wordt verdacht van de ontvoering en moord op de 9-jarige Gino uit Blauwdorp. Het betreft een uitgebreid en aanvullend sporenonderzoek naar vingerafdrukken. Dit onderzoek, dat vandaag start, kan pas uitgevoerd worden nu ander onderzoek is afgerond.

Het OM Limburg (OM) benadrukt dat er geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak zijn die aanleiding zijn voor dit onderzoek.

Onderzoek

Dit onderzoek kan ervoor zorgen dat andere sporen worden vernietigd. Dát dit onderzoek zou worden verricht is lang geleden al besloten. Ook dat het pas wordt verricht als al het andere onderzoek in de woning is voltooid.

Het onderzoeksteam zoekt nog steeds naar sporen van Gino in de woning. Dit om het verhaal van  verdachte Donny M. te kunnen toetsen.

Additional investigation at residence of suspect of kidnapping and murder of Gino

[Maastricht June 05, 2023 | Mariaberg > sub-district of Blauwdorp] The police forensic investigation department is conducting an investigation this week in the home of 23-year-old Donny M. from Geleen who is suspected, among other things, of the abduction and murder of 9-year-old Gino from Blauwdorp. It involves an extensive and additional forensic investigation for fingerprints. This investigation, starting today, can only be conducted now that other investigations have been completed.

The Limburg Public Prosecutor's Office (OM) emphasizes that there are no new developments in the case that would prompt this investigation.

Investigation

This investigation may cause other traces to be destroyed. That this investigation would be conducted was decided some time ago. Also that it would not be conducted until all other investigations at the residence had been completed.

The investigation team is still looking for traces of Gino in the residence. This is to verify the story of suspect Donny M.

Monschau - vrijdag 2 juni 2023

25 jaar groepsreizen voor 55-plussers uit Mariaberg! De laatste rit vertrok op vrijdag 2 juni 2023 naar Monschau in Duitsland en beloofde een dag vol verrassingen en activiteiten.

Het werd een onvergetelijk avontuur en een bijzondere manier om 'ver'  van huis met andere buurtbewoners in contact te komen. Dat 'gezicht' uit de wijk blijkt opeens een persoon met een boeiend (levens)verhaal. Iemand die misschien onverwachts eenzaam blijkt te zijn, maar ook goedlachs, grappig en hulpvaardig. Een aanwinst voor je vriendenkring die je toch bijna was misgelopen.

Loek, bedankt voor je inzet! Jij en je team hebben deze bewoners een cadeau gegeven dat niet in geld uit te drukken is en een onuitwisbare indruk achterlaat.

Met 25 jaar verstrijkt helaas een tijdperk dat niet meer terug zal keren maar gekoesterd zal worden door hen die er deel van mochten uitmaken.

47 communiekantjes in parochies Maastricht-West

In de parochies van Maastricht-West (waaronder de parochie van de Sint Theresiakerk) ontvangen dit jaar 47 kinderen hun Eerste Heilige Communie. Een aantal kinderen heeft dit al gedaan op 14 mei in de Sint Annakerk en kinderen van basisschool John F. Kennedy in Belfort zullen dit doen op 28 mei. 

Op donderdag 8 juni 2023 is er om 20:00 uur een informatieavond voor de ouders van kinderen uit groep 3 die in 2024 de Eerste Heilige Communie willen ontvangen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het zaaltje van de Sint Annakerk. De bedoeling is dat de kinderen in groep 4 zitten als ze de voorbereiding starten.

Aan ouders die deze bijeenkomst willen bijwonen wordt gevraagd om zich aan te melden vóór woensdag 3 juni 2023  via het e-mailadres communie (at) jpmaastricht.nl

De communieviering in mei 2024 wordt gehouden in de kerken HH. Petrus en Paulus in Wolder, Vier Evangelisten in Malberg en St Anna in Brusselsepoort.

47 children to receive first communion in the parishes of Maastricht West

In the parishes of Maastricht West (including the parish of St. Theresa's Church), 47 children will receive their First Holy Communion this year. A number of children have already done so on 14 May in St. Anne's Church, and children from the John F. Kennedy Primary School in Belfort will do so on May 28. 

On Thursday June 8, 2023 at 8pm there will be an information evening for parents of children in grade 3 who wish to receive First Holy Communion in 2024. This meeting will be held in the auditorium of St Anne's Church. The intention is that the children will be in grade 4 when they begin their preparation.

Parents who would like to attend this meeting are asked to register before Wednesday 3 June 2023 via the email address communie (at) jpmaastricht.nl.

The communion celebration in May 2024 will take place in the churches of HH. Peter and Paul in Wolder, Vier Evangelisten in Malberg and St. Anna in Brusselsepoort.

Nieuwe directeur-bestuurders voor Servatius en Maasvallei

[Maastricht april 2023 | Mariaberg] Sarah Klein Haneveld is vanaf 1 mei 2023 benoemd als directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht, na een jaar als interim-directeur-bestuurder. Leon Breukers is benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van collega-corporatie Servatius, met ingang van 1 juli 2023. Beide corporaties zijn actief in Mariaberg en betrokken bij herstructurerings- en nieuwbouwprojecten in de wijk.

Sarah Klein Haneveld is met ingang van 1 mei 2023 benoemd tot directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht. Sarah Klein Haneveld was al bijna een jaar interim directeur-bestuurder van Maasvallei na het vertrek van Alex Meij die wethouder werd in de gemeente Maastricht.

Klein Haneveld heeft 25 jaar ervaring in de volkshuisvesting als strategisch adviseur, interim-manager en bestuurder. Voorheen was ze lid van de RvC van Maasvallei. Afgelopen jaar heeft zij de organisatie zeer goed leren kennen en succesvol leiding gegeven aan Maasvallei, de organisatieontwikkeling, het nieuwe ondernemingsplan, het strategisch plan en de ketensamenwerking op het gebied van vastgoedonderhoud.

Bij collega-corporatie Servatius heeft de Raad van Commissarissen Leon Breukers benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder van Servatius. Met ingang van 1 juli 2023 volgt hij Vivian Eussen en Jeroen de Wolf op die aangesteld waren als interim directeur-bestuurders binnen Servatius.

Leon heeft in diverse functies ruim 25 jaar ervaring bij de overheid/ gemeente. Momenteel is hij ruim zes jaar gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Peel en Maas. 

Beide woningcorporaties beschikken in Mariaberg over een voorraad (sociale)huurwoningen en zijn momenteel of waren de afgelopen jaren actief op het gebied van herstructurering, sloop en nieuwbouw. Zo is Servatius momenteel bezig met het project de Blauwe Loper in deelbuurt Blauwdorp en Maasvallei heeft de afgelopen jaren grote delen van deelbuurt Trichterveld herontwikkeld middels sloop van de bekende naoorlogse noodwoningen of 'witte huisjes' en nieuwbouw in dezelfde stijl en realiseerde nog daarvoor in Blauwdorp 68 appartementen in de sociale en vrije sector middels het project Blauwe Veste in de voormalige gebouwen van de gerenommeerde meubelfabrikant Artifort.

New managing directors for both Servatius and Maasvallei

[Maastricht April 2023 | Mariaberg] Sarah Klein Haneveld has been appointed as the Director-General of Woningstichting Maasvallei Maastricht, effective May 1, 2023, after serving as interim Director-General for almost a year. Leon Breukers has been appointed as the new Director-General of colleague corporation Servatius, starting from July 1, 2023. Both social housing associations are active in Mariaberg and are involved in neighborhood restructuring and new construction projects.

Sarah Klein Haneveld has been appointed managing director of Woningstichting Maasvallei Maastricht as of 1 May 2023. Sarah Klein Haneveld has already been the interim managing director of Maasvallei for almost a year, following the departure of Alex Meij, who became a councillor in the municipality of Maastricht.

Klein Haneveld has 25 years' experience in the public housing sector as a strategic consultant, interim manager and director. She was previously a member of the Supervisory Board of Maasvallei. In the past year, she has gained a thorough knowledge of the organisation and has successfully managed Maasvallei, organisational development, the new business plan, the strategic plan and chain collaboration in the field of property maintenance.

At colleague housing association Servatius, the Supervisory Board has appointed Leon Breukers as the new managing director of Servatius. With effect from July 1, 2023, he succeeds Vivian Eussen and Jeroen de Wolf who were appointed as interim managing directors at Servatius.

Leon has over 25 years of government/municipal experience in various capacities. Currently he has been municipal secretary/general manager of the municipality of Peel and Maas for over six years.

Both social housing associations have a stock of (social) rental homes in Mariaberg and are currently or have been active in recent years in restructuring, demolition and new construction. Servatius is currently involved in the Blauwe Loper project in the Blauwdorp sub-district and Maasvallei has redeveloped large parts of the Trichterveld sub-district over the past few years by demolishing the well-known post-war emergency housing or 'white houses' and building new buildings in the same style. Prior to that, Maasvallei constructed 68 social and private sector apartments in Blauwdorp as part of the Blauwe Veste project in the former buildings of the renowned furniture manufacturer Artifort.

Sarah Klein Haneveld Maasvallei

Sarah Klein Haneveld

Leon Breukers Servatius

Leon Breukers

Feestelijke opening philharmonie zuidnederland op vrijdag 17 maart 2023

[IN BEELD | Mariaberg en omgeving] Vrijdag 17 maart 2023: feestelijke opening nieuwe locatie philharmonie zuidnederland in de Sint Theresiakerk oftewel het naar 'Opus 9' omgedoopte gebouw. Een buurtbewoner uit Mariaberg (en tevens voormalig lid van het toenmalige Buurtplatform Mariaberg ) wordt geïnterviewd voor een gecombineerde productie van L1 en Omroep Brabant over de feestelijke opening.

#philzuid #philgood

Bankastudios niet in de prijzen gevallen tijdens Limburgse Popprijs 2022

[Maastricht 28 maart 2023 | Mariaberg] Op dinsdagavond 28 maart 2023 werden de Limburgse Popprijzen over het jaar 2022 uitgereikt. Daarbij is genomineerde Bankastudios in Mariaberg helaas niet in de prijzen gevallen. De werkplek voor creatieve en muzikale mensen was genomineerd in de categorie Beste Limburgse Initiatief. De winnaar in deze nieuwste categorie werd medegenomineerde TrapLab Radio. 

Alle categorieën zijn beoordeeld door een externe beoordelingscommissie. De winnaars ontvangen geldbedragen die mede mogelijk gemaakt zijn door de Provincie Limburg, De bedragen mogen zij inzetten om te investeren in hun activiteiten of muzikale carrière.

De Limburgse Popprijzen worden dit jaar voor de vierde keer uitgereikt aan artiesten, ondernemers en/of organisaties die in 2022 de meest significante bijdrage hebben geleverd aan de Limburgse popmuzieksector. Nieuw dit jaar is de categorie ‘Beste initiatief’. Met deze categorie wil Pop in Limburg initiatieven of projecten die uit de Limburgse scène zijn ontstaan in de spotlight zetten. De Limburgse Popprijs komt hiermee op een totaal van vier categorieën (Beste Muziekorganisatie, Beste Limburgse Initiatief, De Young Professional en De Belofte).

Bankastudios Mariaberg Maastricht

Bankastudios is een huis in Maastricht dat onderdak biedt aan een mix van kunstenaars uit alle genres in dit unieke gebouw, aangevuld met culturele ondernemers.

Oproep: leden gezocht voor spirituele groep in Mariaberg

[OPROEP | Mariaberg] Enkele bewoners uit Mariaberg en omstreken zijn op zoek naar leden voor hun vriendengroep met spirituele inslag. Gezocht worden mensen die geboren zijn met een bepaalde sprituele gave of interesse hebben in spirituele waarden in het leven. Uiteraard gaan we discreet om met aanmeldingen.

De bedoeling is om periodiek om de beurt bij een ander lid van de groep thuis samen te komen en met elkaar over spiritualiteit in gesprek te gaan. Maar wellicht kunnen we elkaar ook helpen met onze gave(n) door middel van coaching, advies of tips. Sommigen zullen hun spiritualiteit alleen voor zichzelf of in groepsverband willen uitoefenen en anderen willen er (uiteindelijk) mee naar buiten treden. De bedoeling is om elkaar een veilige omgeving te bieden om tot ontplooiing te komen.

Iedereen is welkom, ongeacht je trede op de spirituele ladder. Of je nu hooggevoelig bent, graag kaarten legt, helderziende waarnemingen ervaart of juist hulp wil om je gave(n) in goede banen te leiden in je dagelijkse leven: je bent welkom. Hetzelfde geldt als je zelf al wat meer ervaring hebt en graag mensen onder je hoede neemt omdat je dat zelf bijvoorbeeld niet had in jouw ontwikkeling.

Voel je je aangesproken? Dan kun je met ons in contact komen door je naam en contactgegevens bij de redactie van deze website achter te laten onder vermelding van 'oproep spirituele groep Mariaberg'. De redactie zorgt ervoor dat je gegevens worden doorgespeeld. Je hoeft niet per se woonachtig te zijn in Mariaberg. Maastricht en directe omgeving kan ook. Het gaat er vooral om dat reizen en reistijd geen probleem voor je z ijn. E-mail naar: mariaberg043 (at) proton.me

#spiritualiteit #paranormaal

Dit ingezonden artikel valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de redactie.

Members sought for spiritual group

A couple of Mariaberg area residents are looking for members to join their group of friends with spiritual inclinations. We are looking for people who were born with a special spiritual gift or who are interested in spiritual values in life. All applications will be treated with discretion.

The idea is to meet periodically, on a rotating basis, at the home of another member of the group and discuss spirituality with each other. Perhaps we can also help each other with our gift(s) through coaching, advice, or tips. Some will want to practice their spirituality just for themselves or in a group setting, and others will (eventually) want to go public with it. The intention is to provide a safe environment for each other to achieve personal growth.

Everyone is welcome, no matter where you are on your spiritual path. Whether you are highly sensitive, like to read cards, experience clairvoyance, or just want help channeling your gift(s) in your daily life: you are welcome. You are also welcome if you have more experience and would like to take care of others, because you didn't have this support yourself during your development.

Do you identify with us? If so, you can get in touch with us by leaving your name and contact information with the editors of this website, stating "call spiritual group Mariaberg". The editors will ensure that your details are passed on. You do not have to live in Mariaberg. Maastricht and surroundings are also suitable. The main thing is that travelling (time) are not a problem for you. Send an email to: mariaberg043 (at) proton.me

It's not a problem if you only speak English.

This submitted article is outside the editorial responsibility of the editors.

Woonpunt verduurzaamt ook overige woningen in Mariaberg

[Maastricht 14 maart 2023| Mariaberg] Woonpunt verbetert voor het einde van 2028 de energieprestatie van haar woningen met een E, F en G label naar minimaal label A. Dat zijn zo'n 3.000 woningen. Gemiddeld pakt de woningcorporatie 600 woningen per jaar aan. Woonpunt wil de werkzaamheden laten uitvoeren door meerdere marktpartijen en is gestart met de aanbesteding van deze opdracht. Mariaberg is één van de wijken waar Woonpunt met de verduurzaming aan de slag gaat.

Mariaberg

Woonpunt renoveerde in Mariaberg eerder 142 gezinswoningen uit 1932. Na de renovatie kregen deze woningen energielabel A en kunnen ze weer een halve eeuw mee. Onderdeel van de verduurzaming was vlasisolatie in de daken. Het is de eerste keer dat een woningcorporatie vlasisolatie op deze schaal toepaste in Limburg. Met de renovatie was destijds een investering van € 5,5 miljoen gemoeid. Het project werd uitgevoerd door aannemer BAS Bouw uit Maastricht. De destijds verduurzaamde woningen behoren tot het Maastrichts cultuurgoed. Met de nieuwe afspraken is het de bedoeling dat ook de rest van de woningvoorraad in de wijk wordt aangepakt.

Project van start middels aanbesteding

Woonpunt anticipeert bij deze aanbesteding al op de Europese aanbestedingsvoorwaarden, die naar verwachting op korte termijn ook voor corporaties gaan gelden. Aannemersbedrijven kunnen tot 14 maart een verzoek doen om deel te nemen aan de eerste fase van de aanbesteding. Aan de hand van diverse randvoorwaarden en selectiecriteria worden partijen geselecteerd voor de tweede fase van de aanbesteding, waarna op basis van verschillende gunningscriteria de definitieve partijen worden gekozen. Een woordvoerder van Woonpunt heeft de redactie van mariaberg.eu laten weten dat bewoners in Mariaberg geïnformeerd zullen worden zodra hun woningen aan de beurt zijn.

Buitenkant verduurzamen

Bij de seriematige verduurzaming wordt met name de schil van de woningen aangepakt zoals het isoleren van de spouw, het plaatsen van kozijnen met HR++-glas en dak- en vloerisolatie. De definitieve gunning zou moeten plaatsvinden op 26 juli 2026. Naar verwachting gaat het project van start vanaf september 2023. 

#woonpunt #verduurzamen

Sint Theresiakerk toch 'te kaajd' voor philharmonie zuidnederland 

[Maastricht 09 maart 2023 | Mariaberg en omgeving] De eerste repetitie van philharmonie zuidnederland in de Sint Theresiakerk is niet helemaal naar wens verlopen. Daarover schrijft 1Limburg. Het was er te koud. Iets wat kerkgangers uit het verleden wellicht nog kennen tijdens winterse perioden Het is een groot gebouw met hoge plafonds en de ruimte opstoken kost tijd en - tegenwoordig - veel geld. De heteluchtkachel - ingebed in de vloer vlak naast het altaar - werd in het verleden met gas gestookt en had tijd nodig om de ruimte aangenaam op temperatuur te krijgen.

Dit systeem zou tegenwoordig niet meer toereikend zijn. Daarop had philharmonie zuidnederland iets gevonden: een speciaal voor hen gemaakt podium waar een zogenoemd microklimaat middels luchtuitlaten de temperatuur op peil moet houden. Dat is niet gelukt. Het bleek toch te koud om meerdere uren aangenaam te repeteren. Daarom verhuist het orkest tijdelijk terug naar het Theater aan het Vrijthof voor zijn repetities. Ondertussen gaan specialisten aan de slag met het verwarmingssysteem. Op vrijdag 17 maart staat de feestelijke opening centraal in het nieuwe onderkomen in de Sint Theresakerk . Geïnteresseerden konden zich hiervoor aanmelden. Burgemeester Penn-Te Strake van Maastricht zal tijdens de opening aanwezig zijn.

St. Theresa's Church still too cold for philharmonie zuidnederland

The initial rehearsal of Philharmonie Zuidnederland at St. Theresa's Church did not go entirely as planned. As reported by 1Limburg. The temperature was too low. The venue is a spacious structure with lofty ceilings. However, heating the location takes time and, these days, entails significant expenses. In the past, the gas-fired heater that is embedded in the floor next to the altar took a considerable time to raise the room's temperature to a comfortable level for the worshipers.

Today, this system would not suffice. As a solution, philharmonie zuidnederland devised a customised stage equipped with air outlets designed to regulate the temperature of the room known as 'microclimate'. However, this approach wasn't successful. Unfortunately, the low temperature made it uncomfortable to rehearse for several hours. As a result, the orchestra will temporarily move back to the Theater aan het Vrijthof for rehearsals. Meanwhile, heating system specialists will be refining the system. The celebratory opening on Friday, March 17, will focus on the new venue at the Sint Theresa Church. We invited interested parties to register for this event. Mayor Penn-Te Strake of Maastricht will be in attendance at the opening.

#philzuid #opus9

Mariaberg prioriteitswijk voor openbare sport- en speellocaties in Maastricht

[Maastricht 28 februari 2023 | Mariaberg] Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht heeft voor de periode 2023-2026 een plan van aanpak vastgesteld voor alle openbare sport- en speellocaties in Maastricht. Met dit plan wil het college de sport- en speelmogelijkheden in de openbare ruimte verbeteren. Per jaar is hiervoor 350.000 euro beschikbaar. Hiermee wordt de eerdere bezuiniging van 200.000 euro teruggedraaid en een streep gezet door het verdwijnen van 125 locaties. Aanvullend wil het college extra investeren in onderhoud, in de realisatie van een beweegvriendelijke omgeving op vier onderwijslocaties en in de wensen die voortkomen uit de gesprekken met de buurten. Uitgangspunt van het plan is kwaliteit boven kwantiteit. In de periode tot 2026 komen er 9 sport- en speellocaties bij, 14 kleine speelplekken vervallen en van 9 locaties worden de speeltoestellen verplaatst. In 2026 zijn er dan 207 openbare sport- en speelplekken in de stad. Voor elke buurt is uitgewerkt om welke plekken het gaat. Ook is op buurtniveau het onderhoud en de wijze van vervanging voor de komende vier jaren in kaart gebracht.

Concreet wordt bij een aantal nieuwe kindcentra de komende jaren een beweegvriendelijke omgeving gerealiseerd. Deze is onder schooltijd voor (mede) gebruik van de school en na schooltijd beschikbaar voor de buurt. Ook komen er 7 nieuwe speelplekken en 2 nieuwe jeu des boules bij. 1 trapveld en 2 jeu des boules banen verdwijnen. Hiermee komt het totaal aantal speelplekken in 2026 uit op 207, verspreid over de stad. Dit komt neer op ongeveer 1 kwalitatief goede en veilig bereikbare speelplek per 75 kinderen. In de prioriteitswijken zoals Mariaberg streeft de gemeente naar behoud en/of meer kwalitatief betere openbare sport- en speelplekken (1 per 50 kinderen). 

Mariaberg priority district for public sports and playground locations in Maastricht

[Maastricht February 28, 2023 | Mariaberg] The municipality of Maastricht has adopted a plan of action for all public sports and playground locations in Maastricht for the 2023-2026 period.

Through this plan, the municipality wants to improve sports and playground facilities in public spaces. Each year 350,000 euros will be available for this purpose. This will undo the previous cutback of 200,000 euros and cancellation of 125 locations.

In addition, the board wants to increase investment in maintenance, in the realization of an activity-friendly environment at four educational locations and in requests coming from consultations held with neighborhoods.

Principle of the plan is quality over quantity. In the period until 2026, 9 sports and playground locations will be added, 14 small playgrounds will be dropped and the playground equipment of 9 locations will be relocated. Consequently, in 2026 there will be 207 public sports and playgrounds in the city.

For each of the neighborhoods, the sites involved have been outlined. The maintenance and method of replacement for the next four years have also been set out at neighborhood level.

Specifically, an activity-friendly environment will be constructed at a number of new child centers in the coming years. This will be available during school hours for (co-)use by school and subsequently for the neighborhood.

Also, 7 new playgrounds and 2 new bocce courts will be added. 1 football court and 2 bocce courts will disappear. This brings the total number of playgrounds in 2026 to 207, spread throughout the city. This comes down to about 1 good quality and safely accessible playground for every 75 children. In priority neighborhoods such as Mariaberg, the municipality strives to maintain and/or increase the quality of public sports and playgrounds (1 per 50 children).

Ride-out  in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

[Maastricht 18 februari 2023 | Deelbuurt Blauwdorp] Meerdere pick-ups hebben vandaag meegereden in een stoet ter ere van de verjaardag van Gino van der Straeten. Gino, die opgroeide bij zijn moeder op de Gildenweg in deelbuurt Blauwdorp in Mariaberg, zou vandaag tien jaar zijn geworden. Dat liep helaas anders toen het jongetje vorig jaar werd ontvoerd, misbruikt en vermoord teruggevonden.

De ride-out vertrok zaterdagmiddag om 13:30 uur onder begeleiding van motoragenten vanaf stadion De Geusselt naar de ouderlijke woning aan de Gildenweg in Blauwdorp. Enkele minuten voor 14:00 uur kwam de stoet aan in Blauwdorp en werd er vuurwerk afgestoken, met fakkels gezwaaid en werden ballonnen opgelaten. De stoet bestond uitsluitend uit pick-ups van het type Dodge Ram. Gino was verzot op deze trucks. De tocht was georganiseerd door de zussen van Gino in samenwerking met Dogde RAM Ride Out Nederland. Inwoners uit Blauwdorp liepen uit om Gino, zijn eind vorig jaar overleden moeder Liliane en de nabestaanden nogmaals een eer te bewijzen.

Ride-out in Blauwdorp ter ere van de 10e verjaardag van Gino van der Straeten.

Afbeelding: eigen afbeelding familie

DNA van Gino aangetroffen in woning verdachte Donny M.

[Maastricht 15 februari 2023| Mariaberg en omgeving] Er is dan toch DNA van Gino van der Straeten aangetroffen in de woning van verdachte Donny M. Daarover schrijven meerdere media op woensdag 15 februari 2023: de dag van de derde pro-forma zitting in Maastricht.

Het gaat om braaksel waarin het DNA van Gino is aangetroffen samen met sporen van MDMA en de stof sildenafil. Die laatste zit in het erectiemiddel Kamagra. Ook is er in de keuken van de verdachte een vrijwel lege ampul aangetroffen met daarin resten van MDMA, amfetaminen, cafeïne en GHB.

De officier van justitie gaf tijdens de zitting aan dat het beddengoed van de verdachte net voor zijn aanhouding verstopt zat in de wasmachine. De machine was al klaar met zijn programma maar er zijn desondanks haren aangetroffen. Het is nog niet bekend van wie die haren zijn.

De familie van Gino heeft gevraagd om met meer mensen bij de zitting aanwezig te mogen zijn. De rechtbank heeft het verzoek in overweging. De zittingen  zijn namelijk aangemerkt als risicozitting. Het rapport van het Pieter Baan Centrum over de geestesvermogens van de verdachte is nog niet klaar vanwege griep onder het personeel.

Vanwege verbouwingswerkzaamheden moesten geïnteresseerden zitting nemen in wijkcentrum Het Ruweel in de wijk Malberg. Dat was bij de eerste twee pro-forma zittingen ook al het geval. De rechtbank in Maastricht kijkt opvallend genoeg uit op de Sint Annadalflat in Blauwdorp. De wijk waar Gino opgroeide.

Op woensdag 10 mei 2023 is er een regiezitting in de  zaak tegen verdachte Donny M om 09:30 uur in de rechtbank in Maastricht. Een regiezitting is een zitting ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak.

Lees meer bij 1Limburg, De Telegraaf of nu.nl.

Flikken Maastricht filmt in Mariaberg voor seizoen 17

[Maastricht 20 januari 2023 | Mariaberg > deelbuurt Blauwdorp] Flikken Maastricht is vrijdagmiddag neergestreken in deelbuurt Blauwdorp voor opnamen. De populaire politieserie speelt zich af in Maastricht met in de hoofdrollen Victor Reinier en Angela Schijf als rechercheurs Floris Wolfs en Eva van Dongen. De serie is bezig met opnamen voor het 17e seizoen en strijkt daarvoor neer in en om een woning aan de Gildenweg. Enkele jaren geleden was de serie al eens in dezelfde woning te gast . Toen was het echter een pak warmer. Ditmaal is het koud en guur en valt de sneeuw vlijtig uit de lucht.

De opnamen betekenen voor buurtbewoners dat er niet geparkeerd kan worden in de parkeervakken aan de Proosdijweg vanaf huisnummer 93 tot en met de kruising van de Proosdijweg met de Gildenweg. Dat is nodig vanwege de apparatuur en voertuigen die de crew meeneemt. Verkeerregelaars zijn ingezet om alles in goede banen te leiden. Passanten en gemotoriseerde voertuigen moeten rekenen houden met enkele minuten oponthoud bij het passeren tijdens (buiten)opnamen.  De crew strijkt in Blauwdorp neer van ongeveer 13 tot 19:30 uur. Buurtbewoners hebben een brief ontvangen met daarin contactinformatie mochten zij vragen hebben over de tijdelijke maatregelen.

Foto: de opnamen vonden plaats ondanks guur winterweer.

#flikkenmaastricht

Opnamen voor Flikken Maastricht in Blauwdorp.