Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Wil je ons een persbericht toesturen?

Dat kan via mariaberg043 (at) proton.me 

Als je gebruikt maakt van bovenstaand e-mailadres worden worden door onze e-mailprovider enkele gegevens automatisch verwijderd zodat jouw privacy optimaal gewaarborgd blijft. Zo wordt onder meer het IP-adres van jouw internetaansluiting verwijderd. Wil je volledig versleuteld met ons communiceren? Bijvoorbeeld omdat je als klokkenluider een melding wilt maken. Maak dan gebruik van een e-mailprovider die PGP ondersteunt. Dan kan gegarandeerd niemand meelezen. Om dit juist in te stellen heb je onze openbare PGP-sleutel nodig. Die vindt je verderop deze pagina.

Peersberiech veur us (in 't Mestreechs)?

Touwsjikke kin via mariaberg043 (at) proton.me

Would you like to send us a press release?

You can do so via mariaberg043 (at) proton.me

If you use the aforementioned e-mail address, our e-mail provider automatically deletes some information to ensure your privacy. These include the IP address of your internet connection. Do you want to communicate with us fully encrypted? For example, because you want to make a report as a whistleblower. In that case, please use an e-mail provider that supports PGP. To set this up correctly, you need our public PGP key. You can find it further down this page.

Onze openbare PGP-sleutel | Our public PGP key

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

xjMEY6wWMRYJKwYBBAHaRw8BAQdAq8fk08N3oDk9OyF95gLOf4N7N/ibqB1D

dTeRzw5E37vNL21hcmlhYmVyZzA0M0Bwcm90b24ubWUgPG1hcmlhYmVyZzA0

M0Bwcm90b24ubWU+wowEEBYKAD4FAmOsFjEECwkHCAkQCWBNtyEn3DgDFQgK

BBYAAgECGQECGwMCHgEWIQQwBCUuIdUstWc10HwJYE23ISfcOAAAFHsBAJiP

VUk2I0QsYwT8zCDBruRJOnZXiwyWQ2XocwjlWmu1AQCN0+bkoxFXkUpEHoLR

5ZVyJBXQyKW1Cal0YQ4oosOuD844BGOsFjESCisGAQQBl1UBBQEBB0BtyadE

/64NwcoIQ4rLM79VTmPoMiwM1qDGzD/p70s+bwMBCAfCeAQYFggAKgUCY6wW

MQkQCWBNtyEn3DgCGwwWIQQwBCUuIdUstWc10HwJYE23ISfcOAAAdbQBAN96

khS5+QcUEt9fE8czmvVtwDeEXhaJkVPNkcSVS8kjAQD9beswjX5TfmKvCBLZ

jVazzV05kd273O1X7HqRIU98AA==

=sdTU

-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

Rechtmatig gebruik van afbeeldingen

Wij houden zorgvuldig bij welke afbeeldingen wij gebruiken en houden daarvan een database bij met daarin bewijzen van de  herkomst van elke afbeelding. Indien (wettelijk) vereist bij een afbeelding vermelden wij ook de naam van de auteursrechthebbende en/of maker.

We bedanken in het bijzonder de community van Pixabay en Pexels voor hun werken en het ter beschikbaar stellen ervan aan het publiek. Wij gebruiken voornoemde bronnen onder een licentie op basis van de volgende voorwaarden: afbeeldingen kunnen gratis gebruikt worden, afbeeldingen kunnen zonder de auteur te vermelden gebruikt worden, afbeeldingen kunnen worden gewijzigd of aangepast in nieuwe werken.

Mocht u onverhoopt van mening zijn dat wij een afbeelding ten onrechte hebben gebruikt, gelieve ons daarover te informeren. We waarderen uw feedback en streven ernaar om ervoor te zorgen dat onze inhoud juist en gepast is.

Legitimate use of images

We keep a careful record of the images we use and maintain a database of them, including evidence of the origin of each image. If (legally) required for an image, we also include the name of the copyright owner and/or creator.

We especially thank the community of Pixabay and Pexels for their artworks and making them available to the public. We use the aforementioned resources under a license based on the following conditions: images can be used free of charge, images can be used without mentioning the author, images can be modified or adapted into new works.

In the unlikely event that you believe we have used an image inappropriately, please inform us. We appreciate your feedback and strive to ensure that our content is accurate and appropriate.