Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Project Flower Ninjas in de prijzen tijdens Burgerbegroting Maastricht

In december kreeg huurder Sophie Nelissen van een atelier bij SAM aan de Anjelierenstraat in Mariaberg te horen dat haar project Flower Ninjas in de prijzen was gevallen. Door inwoners van de stad werd het tijdens de slotronde van de Burgerbegroting Maastricht uitgekozen om uitgevoerd te worden.

Sophie gaat samen met vrijwilligers het grasveld aan het Fatimaplein in Mariaberg gebruiken om bloemenmixen te ontwerpen en vervolgens in te zaaien en te oogsten. Daarnaast zal zij onderzoek doen naar de impact op biodiversiteit en bodemkwaliteit. 

Inmiddels is Sophie samen met buurtbewoners begonnen aan het project. Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen? Volg Sophie dan op www.instagram.com/studiosufi.

Project Flower Ninjas awarded by Maastricht Participatory Budget

In December, tenant Sophie Nelissen of an arts studio at SAM on Anjelierenstraat in Mariaberg was told her project Flower Ninjas had won a prize. It was chosen by residents of the city of Maastricht as part of the Maastricht Participatory Budget to be implemented.

Together with volunteers, Sophie will use the lawn at Fatimaplein in Mariaberg to design flower mixes and then sow and harvest them. She will also research the impact on biodiversity and soil quality. 

Meanwhile, Sophie has started working on the project with local residents. Are you curious about the developments? Follow Sophie on www.instagram.com/studiosufi.