Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Stefan Rosu vertrekt bij Philzuid

Na meer dan 10 jaar aan het roer van Philzuid te hebben gestaan, is voor intendant Stefan Rosu het moment gekomen om afscheid te nemen en het stokje aan iemand anders over te dragen. Philzuid laat weten dat Stefan Rosu per 1 februari 2024 zijn functie als intendant-bestuurder zal neerleggen. Philzuid zetelt sinds 2023 in de Sint Theresiakerk die  voorheen dienst deed als parochiekerk voor Mariaberg en is omgedoopt tot 'Opus 9'.

Vernieuwende orkestleider 

Stefan Rosu blikt terug: "Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op de afgelopen jaren. Het was een fantastische tijd, met vele hoogtepunten en uitdagingen. Ik ben trots dat het gelukt is om na de fusie in 2013 een nieuw orkest te smeden dat op een topniveau musiceert, zich op een niet eerder vertoonde wijze met de zuidelijke provincies verbindt en daarbij ook nog op een eigentijdse manier laat zien hoe belangrijk het spelen van symfonische muziek in de 21e eeuw is. Ik wil iedereen danken die hieraan heeft bijgedragen. Ik wens het orkest het allerbeste toe en spreek de hoop uit dat dit orkest nog vele decennia de ondersteuning van de samenleving blijft ervaren."

Veelzijdig

In de afgelopen 10 jaar heeft het orkest een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Na de fusie in 2013 is er heel hard gewerkt om twee orkesten te laten samensmelten tot een veelzijdig en innovatief symfonieorkest. Er staat een organisatie van 140 mensen die dagelijks werkt aan muziek in diverse producties en activiteiten.

Stefan Rosu to leave Philzuid

After more than 10 years in charge of Philzuid, the time has come for intendant Stefan Rosu to step down and pass the baton to someone else. Philzuid announces that Stefan Rosu will step down as intendant-director effective Feb. 1, 2024. Philzuid has been located in St. Theresa's Church since 2023, which formerly served as the parish church for Mariaberg and has been renamed 'Opus 9'.

Pioneering orchestra leader

Stefan Rosu reflects: "I look back on the past years with great pleasure and satisfaction. It was a fantastic period, with many highlights and challenges. I am proud that after the merger in 2013, I managed to forge a new orchestra that plays music at a top level, ties itself to the southern provinces in a way not seen before, and also shows in a contemporary style the importance of playing symphonic music in the 21st century. I want to thank everyone who contributed to this. I wish the orchestra all the best and express the hope that this orchestra will continue to experience the support of society for many decades to come."

Versatile

Over the past 10 years, the orchestra has undergone tremendous development. After the merger in 2013, much work has been done to merge two orchestras into a versatile and innovative symphony orchestra. This resulted in 140 people working daily to create music in various productions and activities.