Mariaberg

Blauwdorp - Proosdijveld - Trichterveld

Europese Verkiezingen 2024 #gebruikjestem

Lieve inwoner van Mariaberg: Europa is dichterbij dan je denkt! Gebruik je stem!

Europa? Wat moet ik daarmee? Europa is dichterbij dan je denkt! Tank je regelmatig in België omdat het goedkoper is of doe je voordelig inkopen in Duitsland? Dat is óók Europa! Misschien bezoek je weleens een Belgisch ziekenhuis of haal je je shag in Luxemburg? Allemaal Europa!

9 redenen om als inwoner van Mariaberg je stem wél uit te brengen tijdens de Europese verkiezingen

Voor inwoners van aandachtswijken zoals Mariaberg zijn er verschillende redenen om te stemmen tijdens de Europese verkiezingen. We geven je onze top 9 om vooral wél je stem uit  te brengen op donderdag 6 juni 2024:

Wat heb ik nodig om te stemmen voor de Europese verkiezingen?

U heeft het volgende nodig om te stemmen bij de verkiezing voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni:

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019? Of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen. U krijgt uw persoonlijke stempas via de post. U ontvangt uw stempas uiterlijk op donderdag 23 mei 2024. Met uw stempas kunt u stemmen in uw gemeente.

Waar kan ik stemmen in Mariaberg?

Stemmen in Mariaberg kan op de volgende rolstoelvriendelijke locaties: Buurtcentrum Mariaberg aan de Anjelierenstraat 35 en LEF-team (voormalige basisschool) aan de Elisabeth Strouvenlaan 51A. U kunt ook stemmen in elk ander stembureau in de gemeente Maastricht met uw stempas.

European Elections 2024 #useyourvote

Dear resident of Mariaberg: Europe is closer than you think! Use your voice!

Europe? What do I need it for? Europe is closer than you think! Do you regularly fill up your car in Belgium because it is cheaper or do you buy your groceries in Germany? That's Europe too! Maybe you get your rolling tobacco in Luxembourg? That's all Europe! 

9 reasons for residents of Mariaberg to cast their vote in the European elections

For residents of focus underprivileged like Mariaberg, there are several reasons to vote in the European elections. Here are our top 9 reasons to make sure you cast your vote on Thursday, June 6, 2024:

What do I need to cast my vote in the European elections?

To cast your vote in the European Parliament election on Thursday, June 6, you need the following:

Your ID can be expired by a maximum of 5 years. Check the 'valid until' date. Does it show June 7, 2019, or a later date? If so, you can still use the ID to vote. You will receive your personal voting pass by mail. You should receive your voting pass no later than Thursday, May 23, 2024. With your voting pass, you can vote in your municipality.

Where can I cast my vote in Mariaberg?

You can cast you vote in Mariaberg at the following wheelchair-accessible locations: Community Center Mariaberg at Anjelierenstraat 35 and LEF-team (former primary school) at Elisabeth Strouvenlaan 51A You can also vote at any other polling station in the municipality of Maastricht. You can also cast your vote at any other polling station in the municipality of Maastricht with your voting pass (stempas).